Imatge del Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Podeu consultar els expedients referits a la normativa urbanística de tots els municipis catalans al web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Altres documents:

- Pla de protecció del patrimoni de Celrà (pdf, 18 MB)