Els continguts de gestió i administració del web de l'ajuntament de Celrà estan en procés d'actualització. Pots accedir directament a través d'aquests enllaços a diversos dels tràmits en actiu i a la resta de documentació publicada a la versió anterior del web.