Cerca a celra.cat

Sou al web de l'Ajuntament de Celrà

Destacats

Serveis i tràmits

Tota la informació sobre els serveis que presta l'Ajuntament de Celrà i els tràmits relacionats la trobareu als apartats de Serveis i d'Informació i tràmits del web.

Gestió econòmica

Els detalls del pressupost municipal i les seves modificacions, la informació tributària i altres aspectes relacionats amb la gestió dels fons públics, els trobareu a l'apartat de gestió econòmica.

Ordenances i altra normativa

L’Ajuntament de Celrà regula l’activitat i la convivència al municipi a través de les ordenances i els reglaments, i la gestió del territori mitjançant la normativa urbanística.

Tauler d'anuncis

La informació relativa als edictes, anuncis, convocatòries i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit la trobareu a l'E-Tauler.

Perfil del contractant

Les contractacions de l'Ajuntament es publiquen al web de Contractació pública de Catalunya, un portal únic, global i integrat amb la informació de l'activitat contractual de l'Administració.

Participació ciutadana

La participació ciutadana, exercida de manera individual o col·lectiva, impulsa el desenvolupament local i la democràcia participativa amb la integració de la comunitat en la gestió pública.

Seu electrònica

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà és l'entorn segur per a la comunicació i intercanvi d'informació i prestació de serveis electrònics de la corporació. Inclou el Portal de Transparència i Dades Obertes, dins els serveis de Govern Obert que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya als ajuntaments.

Més informació

El poble

L'apartat Poble del web celra.cat aplega tota la informació sobre el municipi, les seves característiques i activitats, adreçada tant a les persones que hi viuen com a aquelles que el visiten. Hi trobareu la informació agrupada en tres grans blocs: Descobrir Celrà, Viure a Celrà i Dia a dia.

Més informació