Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en terrenys forestals  i a la franja de 500 metres que els envolta no necessiten una autorització administrativa, però sí que ho han de comunicar prèviament

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

La comunicació s'ha de fer telemàticament al web de la Generalitat mitjançant l'enllaç següent:

Per fer el tràmit, cal que us identifiqueu amb l’idCATMòbil o un certificat digital de persona física, de representació o de persona vinculada.

Fora d'aquest període, hi ha risc d'incendi i s'ha de sol·licitar una autorització per encendre foc. Aquesta autorització quedarà anul·lada quan el Departament de Medi Ambient i Habitatge així ho determini (activació del pla Alfa).

Més informació sobre activitats amb risc d'incendi forestal al web de la Generalitat.

 

IdCAT Mòbil

El certificat IdCAT Mòbil és el sistema d'identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils. No tots els tràmits que es poden fer amb l'IdCAT en programari es poden fer amb la versió per a mòbil, però sí que el podeu utilitzar per a tots els tràmits electrònics de l'Ajuntament de Celrà