Igualtats és un espai de transformació social de l'Ajuntament de Celrà que treballa des d'una perspectiva feminista. Els seus objectius són: sensibilitzar i prevenir les violències de gènere, informar i atendre persones que es troben en situacions de violència, promoure una coeducació afectivo-sexual i defensar els drets de les dones i persones del col·lectiu LGTBI+

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) és un servei d’informació, assessorament i orientació sobre tots aquells temes que puguin ser d’interès per a les dones en diferents àmbits.

Es tracta d’un servei públic i gratuït.

Què ofereix?

 • Assessorament legal sobre separacions, custòdia dels fills i filles, maltractaments, estrangeria, baixes laborals, etc.
 • Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des del mateix SIAD i des de les diferents entitats, institucions i associacions.
 • Espais de trobada per potenciar la participació de la dona, organització de tallers, xerrades, jornades, grups de suport.
 • Activitats de sensibilització social.
 • Assessorament i suport psicològic respecte a tot allò relacionat amb el malestar emocional de les dones.

Com accedir-hi?

L’atenció al públic del SIAD a Celrà és amb cita prèvia contactant al telèfon 972 20 19 62 o a través del correu electrònic siad@cbs.cat.

Més informació sobre el SIAD

Servei d'Atenció Integral (SAI)

El Servei d’Atenció Integral (SAI) és un servei adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Es tracta d’un servei públic i gratuït.

Què ofereix?

 • Informació en relació amb tots aquells temes de caràcter personal, professional, laboral, legal... que puguin ser d’interès per les persones del col·lectiu LGTBI+ o les seves famílies. També en relació amb entitats LGTBI+ o de cares a la derivació a recursos de caràcter especialitzat que puguin cobrir o resoldre necessitats més específiques.
 • Suport en la gestió i tràmit de la targeta sanitària (o d’altres documents) amb el nom sentit per a persones transsexuals majors o menors d’edat.
 • Gestió d’incidències relatives a eventuals situacions en què no s’ha donat un tractament igualitari a persones LGTBI+ per manca de coneixement o per la presència d’estereotips i prejudicis. La gestió d’aquestes d’incidències es basarà en el treball conjunt amb les persones afectades i amb l'establiment o servei en què aquestes hagin tingut lloc.
 • Suport en la denúncia via administrativa o judicial d’eventuals situacions de discriminació o vulneració dels drets de les persones LGTBI. Aquest suport i les accions que se’n derivin es duran a terme sempre dins de les competències pròpies del servei i, en tot cas, amb el consentiment de la persona afectada.

Qui hi pot accedir?

Obert a tota la ciutadania, i de manera preferent a les persones LGTBI+ que visquin al municipi de Celrà i en facin demanda, de manera especial aquelles que hagin viscut o estiguin en risc de viure situacions de discriminació o de violència per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Com accedir-hi?

L’atenció al públic del SAI a Celrà és amb cita prèvia contactant al telèfon 972 20 19 62 o a través del correu electrònic sai@cbs.cat.

Més informació sobre el SAI

Telèfons de suport

 • Línia 900: 900 900 120 o per whatsapp al 671 778 540. Atenció a les dones en situació de violència. El servei d'atenció, permanent, gratuït i confidencial, funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. Disposa de professionals, advocades i psicòlogues.
 • Emergències: 112

 

Dades de contacte

Tècnica responsable
Mariona Salvador

Regidora responsable
Sònia Fortià Martí

Ubicació: Ctra. Juia, 48, Celrà
Horari: hores concertades
Telèfon: 972 20 19 62 (CBS Gironès-Salt)
972 49 20 01 (Ajuntament de Celrà)

Xarxes socials


Instagram: @igualtatscelra

Twitter: @igualtatscelra