Igualtats és un espai de transformació social de l'Ajuntament de Celrà que treballa des d'una perspectiva feminista. Els seus objectius són: sensibilitzar i prevenir les violències de gènere, informar i atendre persones que es troben en situacions de violència, promoure una coeducació afectivo-sexual i defensar els drets de les dones i persones del col·lectiu LGTBI+

Descarrega la fitxa aquí!

Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) és un servei d’informació, assessorament i orientació sobre tots aquells temes que puguin ser d’interès per a les dones en diferents àmbits.

Es tracta d’un servei públic i gratuït.

Què ofereix?

  • Assessorament legal sobre separacions, custòdia dels fills i filles, maltractaments, estrangeria, baixes laborals, etc.
  • Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des del mateix SIAD i des de les diferents entitats, institucions i associacions.
  • Espais de trobada per potenciar la participació de la dona, organització de tallers, xerrades, jornades, grups de suport.
  • Activitats de sensibilització social.
  • Assessorament i suport psicològic respecte a tot allò relacionat amb el malestar emocional de les dones.

Com accedir-hi?

L'atenció al públic del SIAD a Celrà és amb cita prèvia contactant al telèfon 972 20 19 62 o a través del correu electrònic siad@cbs.cat.

Telèfon gratuït i confidencial contra la violència masclista (atenció 24h): 900 900 120.

Més informació sobre el SIAD

Servei d'Atenció Integral (SAI)

El Servei d’Atenció Integral (SAI) és un servei adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Es tracta d’un servei públic i gratuït.

Què ofereix?

  • Informació en relació amb tots aquells temes de caràcter personal, professional, laboral, legal... que puguin ser d’interès per les persones del col·lectiu LGTBI+ o les seves famílies. També en relació amb entitats LGTBI+ o de cares a la derivació a recursos de caràcter especialitzat que puguin cobrir o resoldre necessitats més específiques.
  • Suport en la gestió i tràmit de la targeta sanitària (o d’altres documents) amb el nom sentit per a persones transsexuals majors o menors d’edat.
  • Gestió d’incidències relatives a eventuals situacions en què no s’ha donat un tractament igualitari a persones LGTBI+ per manca de coneixement o per la presència d’estereotips i prejudicis. La gestió d’aquestes d’incidències es basarà en el treball conjunt amb les persones afectades i amb l'establiment o servei en què aquestes hagin tingut lloc.
  • Suport en la denúncia via administrativa o judicial d’eventuals situacions de discriminació o vulneració dels drets de les persones LGTBI. Aquest suport i les accions que se’n derivin es duran a terme sempre dins de les competències pròpies del servei i, en tot cas, amb el consentiment de la persona afectada.

Qui hi pot accedir?

Obert a tota la ciutadania, i de manera preferent a les persones LGTBI+ que visquin al municipi de Celrà i en facin demanda, de manera especial aquelles que hagin viscut o estiguin en risc de viure situacions de discriminació o de violència per raó de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Com accedir-hi?

L’atenció al públic del SAI a Celrà és amb cita prèvia contactant al telèfon 972 20 19 62 o a través del correu electrònic sai@cbs.cat.

Més informació sobre el SAI

Dades de contacte

Tècnica responsable
Laia Pèlach Saget

Regidora responsable
Rut Quintana Sobregués

Ubicació: Ctra. Juia, 48, Celrà
Horari: hores concertades
Telèfon: 972 20 19 62 (CBS Gironès-Salt)
972 49 20 01 (Ajuntament de Celrà)

Telèfons de suport


- Línia 900 900 120 o per whatsapp al 671 778 540.
Atenció a les dones en situació de violència. Servei permanent, gratuït i confidencial.
Tots els dies de l'any, les 24 hores.
Disposa de professionals, advocades i psicòlogues.

- Emergències: 112

Xarxes socials


Instagram: @igualtatscelra

Twitter: @igualtatscelra

Servei de suport de l'Observatori Contra l'Homofòbia

L'Observatori Contra l'Homofòbia és una organització social enfocada a la defensa i la protecció dels drets i les llibertats del col·lectiu LGTBI, mitjançant la implementació d'un sistema d'observació i seguiment permanent de tots els casos de discriminació homofòbica, transfòbica i bifòbica en els diferents escenaris on es puguin produir.

En la lluita per esborrar la LGTBI-fòbia als territoris, s'ha posat en marxa un telèfon d'atenció i línia de WhatsApp per a les persones LGTBI+ a Catalunya, on es poden denunciar de manera segura i anònima les discriminacions i violències que s'han patit. El servei telefònic està actiu cada primer dimarts de cada mes, de 18 a 20 h. Fora d'aquest horari, també és possible contactar-hi via WhatsApp.

A més, s'ha iniciat un nou servei telefònic i WhatsApp on les dones (cis o trans) lesbianes i bisexuals poden denunciar d'una manera segura i anònima les discriminacions i violències que han patit. Aquest servei està gestionat exclusivament per dones que formen part del cos de voluntàries de l'Observatori. El servei telefònic està actiu cada primer dijous de cada mes de 18 a 20 h. Fora d'aquest horari, també és possible contactar-hi via WhatsApp.

A part d'aquests dos serveis, disponibles al número 699 901 651, es pot contactar qualsevol dia amb l'OCH.