L'ús de mitjans electrònics en la relació entre la ciutadania i l'Administració té com a objectiu promoure una administració pública més àgil, eficaç i eficient, la simplificació de tràmits i procediments i la reducció de càrregues administratives

L'Ajuntament de Celrà ofereix al web la possibilitat de realitzar en línia una bona part dels tràmits més freqüents, a partir de la implantació de la plataforma e-TRAM, el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per internet, integrat a la plataforma del consorci Administració Oberta de Catalunya.

L'e-TRAM fa possible que a qualsevol lloc i en qualsevol moment pugueu:
- Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
- Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
- Consultar l'estat i el contingut dels vostres tràmits

Podeu veure els tràmits disponibles aquí.

Per fer la majoria dels tràmits us haureu d'identificar digitalment. Si no teniu el vostre certificat d'identitat digital, us expliquem què és i com obtenir-lo.

En aquest apartat trobareu també informació sobre els serveis de notificacions electròniques, factura electrònica, tauler d'edictes i perfil del contractant.