L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. Aquest apartat el completa el programa de govern del mandat
Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al municipi de Celrà
Ordenança municipal de circulació
Ordenança reguladora de sorolls i vibracions
Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre
Ordenança municipal de recollida de residus
Ordenança de gestió dels residus de construcció i demolició
Ordenança reguladora de l’Administració electrònica
Ordenança de neteja
Ordenança sobre establiments i parades d'aliments, menjars i begudes a la via pública
Ordenança reguladora del mercat municipal a la via pública
Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire i equips de ventilació
Ordenança sobre l'ús del sistema de sanejament
Ordenança municipal reguladora de la publicitat visible des d'espais d'ús públic
Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses al terme municipal

Informació relacionada