Les responsabilitats de l'àrea de serveis socials són les de prestar i gestionar el conjunt de recursos, prestacions, activitats i programes destinats a l'atenció social de la població. L’Ajuntament de Celrà té delegada la gestió dels Serveis Socials al Consorci de Benestar Social Gironès –Salt.

Serveis Socials Bàsics

 • Serveis Bàsics d’Atenció Social. A Celrà comptem amb un equip format per un/a Treballador/a Social i un/a Educador/a Social
 • Servei d’Atenció Domiciliaria
 • Servei de Teleassistència
 • Servei Socioeducatiu: Servei d’Atenció Diürna per infants i adolescents

Infants, Joves i famílies

 • Programa Maternoinfantil 0-3
 • Servei Psicoterapèutic Familiar
 • Altres serveis comunitaris i grupals adreçats a joves

Atenció a la pobresa i l’exclusió social

 • Prestacions econòmiques i ajudes socials
 • Altres prestacions d’urgència

Atenció a la ciutadania

 • Servei d’acollida a persones nouvingudes
 • Servei de prevenció i mediació de conflictes
 • Servei de traducció i interpretació cultural
 • Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria

Igualtat

 • Serveis d’Informació i Atenció a la Dona
 • Servei d’Atenció Integral

Targeta d’aparcament per a persones amb disminució.

Dades de contacte

Regidor responsable
Albert Lopez Guàrdia

Ubicació : Ctra. Juia, 48, Celrà
Horari: hores concertades
Telèfon: 972 20 19 62 (CBS Gironès-Salt)
972 49 20 01 (Ajuntament de Celrà)

Informació relacionada