L'Ajuntament de Celrà posa a disposició dels proveïdors un punt general d’entrada de factures electròniques a través del sistema E-Fact

El servei E-Fact es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

Aquest servei s'estableix en compliment a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Si sou un proveïdor de l'Ajuntament o de qualsevol altra administració pública, i no sabeu per on començar, us recomanem que visiteu aquest enllaç:

Per presentar una factura electrònica a l'Ajuntament de Celrà, premeu l'enllaç següent:

Us detallem a continuació els codis necessaris per poder emetre les factures electròniques:

Codis DIR3:
- Codi de l'oficina comptable: L01170499
- Nom de l'oficina comptable: Intervenció
- Codi de la unitat tramitadora: L01170499
- Nom de la unitat tramitadora: Intervenció
- Codi de l'òrgan gestor: L01170499
- Nom de l'òrgan gestor: Intervenció

Per a més informació sobre aquest servei podeu accedir al portal del Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) a través de l'enllaç següent: