Agrupem en aquest apart tota la documentació que apareix al web de l’Ajuntament i altra documentació pública relacionada amb l’organització i el funcionament. La informació de transparència resideix al portal de transparència, però també la trobareu enllaçada aquí.

Tota la informació que els governs locals han de mostrar publicament a la ciutadania, com ara els contractes, el patrimoni, la gestió econòmica, etc., és el que entenem per informació pública.

És la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de Transparència.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà