En aquest apartat trobareu informació sobre quins són els serveis que presta l'Ajuntament de Celrà, en quines condicions ho fa, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

La classificació és de caire temàtic, independentment de quina àrea de l'Ajuntament presta cadascun dels serveis.

Informació i tràmits

Podeu consultar els diferents tràmits des de la pàgina:
Atenció, informació i bon govern