Agrupem en aquest apart tota la documentació que apareix al web de l’Ajuntament i altra documentació pública relacionada amb l’organització i el funcionament. La informació de transparència resideix al portal de transparència, però també la trobareu enllaçada aquí.

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació de l'Ajuntament de Celrà són públiques i se celebren el segon dimarts de cada mes, a les 20 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Les convocatòries, amb les corresponents ordres del dia, de cada Ple es publiquen en el web i en el tauler d'edictes. Posteriorment, es publica l'acta de cada sessió, un cop ha estat aprovada pel ple del mes següent.

El Ple es retransmet també per Ràdio Celrà.

En aquest apartat trobareu també les actes de la Junta de Govern Local.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà