Convocatòria i bases de selecció per a la cobertura interina d'una plaça de personal administratiu grup C1 i constitució d'una borsa de treball grup C subgrups C1 i C2

Termini de presentació de sol·licituds:

Provisió interina d’una plaça de vigilant i constitució i creació d’una borsa de vigilants municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de gener de 2021

Borsa de treball de places d'educador/a de l'Escola bressol municipal

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de gener de 2021