Al tauler d'anuncis electrònic (e-Tauler) de l'Ajuntament  de Celrà trobareu les publicacions més recents relacionades amb els processos de selecció de personal vigents. En aquesta pàgina recollim, a més, els anuncis que han deixat d'estar en període de publicació.

Cobertura interina d'una plaça de l'àmbit funcionarial, grup A2, d'arquitecte/a tècnic/a

Cobertura definitiva d'una plaça i lloc de treball de l'àmbit laboral, grup C2, d'auxiliar administratiu/va de serveis econòmics/a

Provisió d'una plaça de tresorer/a mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis

Aprovació de l’oferta pública d'ocupació de l'exercici 2023

Procediment selectiu d'estabilització concurs de dues places de peó de manteniment

Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de Joventut i Igualtat

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d'auxiliar administratiu/va

Procediment selectiu d'estabilització concurs de tres places d'educadora

Procediment selectiu d'estabilització concurs de quatre places de conserge d'equipaments

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d'oficial netejador de la via pública

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'Esports

Procediment selectiu d'estabilització concurs oposició d'una plaça d'arquitecte

Procediment selectiu d'estabilització concurs de dues places d’operària de menjador EBM

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de docent de l’Escola Municipal de Dansa

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de paleta

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de directora gerent de l’Escola de Dansa

Procediment selectiu d'estabilització concurs d’una plaça d’ajudant de conserge

Procediment selectiu d'estabilització concurs de dues places de netejador/a

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d’encarregada de la planta EDAR

Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de manteniment i serveis

Procediment selectiu d'estabilització concurs oposició d'una plaça d'educadora

Procediments selectius d'estabilització per sistema de concurs

Procediments selectius d'estabilització per sistema de concurs oposició