Al tauler d'anuncis electrònic (e-Tauler) de l'Ajuntament  de Celrà trobareu les publicacions més recents relacionades amb els processos de selecció de personal vigents. En aquesta pàgina recollim, a més, els anuncis que han deixat d'estar en període de publicació.

Convocatòria per a la cobertura temporal d'una plaça i lloc de treball de tècnic/a de Joventut

Termini de presentació de sol·licituds: 16 d'abril de 2022

Selecció per a la cobertura definitiva per torn de promoció interna d'una plaça de personal funcionari tècnic/a mitjà/na

Termini de presentació de sol·licituds: 26 de setembre de 2021 (finalitzat)

Selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C, subgrup C1, de règim laboral, i constitució d'una borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 9 de setembre de 2021 (finalitzat)

Convocatòria i bases de selecció per a la cobertura interina d'una plaça de personal administratiu grup C1 i constitució d'una borsa de treball grup C subgrups C1 i C2

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juny de 2021 (finalitzat)

Provisió interina d’una plaça de vigilant i constitució i creació d’una borsa de vigilants municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de gener de 2021 (finalitzat)

Borsa de treball de places d'educador/a de l'Escola bressol municipal

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de gener de 2021 (finalitzat)