L’administració municipal és l’estructura executiva de les polítiques concretes.

A grans trets l’estructura executiva de l’Ajuntament de Celrà s’organitza en tres grans Departaments:

 • Departament de Serveis interns.
 • Departament de manteniment del territori
 • Departament de Serveis a la Comunitat.

L’estructura executiva està encapçalada per l’alcalde o alcaldessa.

A continuació, s’indica quin és el seu organigrama.

Serveis interns
 • Secretari/ària d'entrada - Director/a d'Àrea

Àrea de Secretaria i atenció al públic

 • Administratiu/va de Secretaria (2)
 • Administratiu/va d'Alcaldia ( 1)
 • Auxiliar administratiu/va d'Atenció Ciutadana (2)
 • Notificador/a - Assentador/a de mercats (1)
 • Ajudant d'ordenança (1)

Àrea d’urbanisme

 • Arquitecte/a (1)
 • Administratiu/va de serveis tècnics (1)

Àrea d'informàtica

 • Tècnic/a auxiliar d'informàtica (1)

Àrea de serveis econòmics

 • Intervenció d'entrada (1)
 • Tresorer/a (1)
 • Tècnic/a de gestió econòmica (1)
 • Administratiu/va de Serveis Econòmics (1)
 • Auxiliar administratiu/va de Serveis econòmics (1)
Serveis de manteniment del territori
 • Cap dels Serveis de Manteniment Territori - Director/a d'àrea

Àrea de manteniment

 • Auxiliar administratiu/va de serveis públics (1)
 • Paleta (1)
 • Peó de manteniment (3)
 • Conserge d'equipaments (2)
 • Netejador/a (4)
 • Oficial Maquinista - Tractorista (1)
 • Oficial Netejador via pública (1)

EDAR

 • Encarregat/da de l'EDAR (1)
 • Peó (2)
Serveis a la comunitat

Àrea d'Educació

 • Tècnic/a d'Educació (1)
 • Directors/es - Educador/es (2)
 • Cap d'Estudis - Educador/a (1)
 • Educadors/es (12)
 • Operàries de menjador escoles bressol (2)

Àrea de Promoció Econòmica

 • Tècnic/a de Promoció Econòmica (2)

Àrea de Medi Ambient

 • Tècnic/a de Medi Ambient(1)

Àrea de Joventut

 • Tècnic/a de Joventut(1)

Àrea de Noves Tecnologies

 • Tècnic/a Auxiliar de Noves Tecnologie(1)

Àrea d'esports

 • Tècnic/a Auxiliar d'Esports (1)
 • Conserge d'equipaments esportius (1)

Àrea de vigilància i seguretat

 • Responsable del servei de vigilants (1)
 • Vigilants (2)