L’Ajuntament regula l’activitat i la convivència a través d’ordenances i reglaments, i la gestió del territori a través de la normativa urbanística. Aquest apartat el completa el programa de govern del mandat actual
Ordenances fiscals 2023
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Normativa 2023 en tramitació
Normativa 2024 en tramitació
Ordenances fiscals i preus públics 2022
Enllaços a les ordenances 2022 en documents separats
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Modificació d'ordenances fiscals i preus públics 2021-2022
Enllaços a les ordenances 2021 en documents separats
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Ordenances fiscals i ordenances reguladores de preus públics municipals 2020

Podeu descarregar un document amb totes les ordenances fiscals de 2020 clicant el següent enllaç:

Altres preus públics 2019 (documents PDF)
Altres preus públics 2018 (documents PDF)

Podeu consultar les ordenances dels anys anteriors als enllaços següents:

Informació relacionada