La Biblioteca de Celrà, des de fa més de 20 anys, ofereix al municipi de Celrà i rodalies, un fons de més de 20.000 títols, entre DVD, CDs i llibres, així com un catàleg de serveis com accés a Internet; carnet d'usuari; clubs de lectura; conferències i presentacions; consulta a sala, desiderates Espai Wi-Fi; Exposicions; Hores del conte; préstec a escoles; préstec de llibres electrònics; préstec interbibliotecari; préstec personal; visites escolars, etc.
Préstec de llibres, revistes CD i DVD

La Biblioteca Municipal és un equipament cultural d'accés gratuït on els ciutadans poden endur-se llibres, revistes, CD de música i pel·lícules en DVD per consultar i llegir a casa. Per fer-ho, només cal fer-se el carnet, que és gratuït.

Destinataris

El servei de préstec de la biblioteca s'ofereix tant als veïns de Celrà com als que no ho són. L'únic requisit és disposar del carnet de préstec.

Per fer-se el carnet

Per fer-se el carnet d'usuari cal adreçar-se a la biblioteca i omplir un formulari. Caldrà també presentar el DNI o passaport. En cas dels menors de 14 anys, hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta.

El carnet és gratuït i des de que se sol·licita en una setmana ja està a disposició de l'usuari. Aquest carnet permet usar tots els serveis de la Biblioteca de Celrà, i també dóna accés a d'altres biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya; això vol dir que l'usuari pot agafar en préstec materials d'altres biblioteques a banda de la de Celrà.

Preus
Els serveis de la biblioteca així com el préstec de materials són gratuïts.

Condicions de préstec

El període de préstec és d'un mes per a tots els documents. Existeix la possibilitat de prorrogar el préstec sempre que cap altre usuari l’hagi demanat. Aquesta pròrroga es pot sol·licitar personalment, per telèfon, per correu electrònic a través de la web de la Biblioteca de Celrà posar-hi l'enllaç i del programa Argus posar l'enllaç http://argus.biblioteques.gencat.cat

Com a màxim, cada usuari podrà endur-se alhora 15 llibres, 5 revistes (sempre que no siguin exemplars del darrer número), 5 DVD, 5 CD.

Com que la Biblioteca de Celrà pertany al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, es permet demanar documents que no estan físicament a Celrà sinó que es troben a d'altres biblioteques, és el que es coneix com a préstec interbibliotecari. Caldrà, però, que aquests documents estiguin disponibles i que la biblioteca en qüestió accedeixi a cedir-los. En aquest cas, es poden demanar un màxim de cinc documents per persona.

Ús d'ordinadors connectats a Internet

La Biblioteca de Celrà té 9 ordinadors d'ús públic que disposen d'accés lliure i gratuït a Internet.

Els ordinadors disposen del programari bàsic com, entre d'altres, processador de text i full de càlcul.

Normes d'ús
Per usar els ordinadors, cal que primer ompliu un formulari que us facilitaran a la biblioteca. Aquest formulari us dóna accés a 15 sessions al mes d'una hora o hora i mitja, segons el que necessiteu.

Aquests ordinadors es faran servir per fer consultes o treballs, en cap cas per jugar.

Els menors de 8 anys que volen fer ús dels ordinadors hauran de venir acompanyats per una persona major d'edat.

Activitats de difusió de la lectura

La Biblioteca de Celrà organitza diverses activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar l'ús de la lectura. Les activitats estan pensades per a tots el públics i es fan de setembre a juny. Algunes de les més destacades són:

  • La Bebeteca: és una activitat pensada per als més petits (de 0 a 3 anys). Últim dissabte de mes a les 10.30 hores.
  • L'hora del conte: és una activitat per a la mainada (de 2 a 8 anys). Tercer dijous de cada mes. A les 17.30 hores a l'hivern i a les 18 hores a l'estiu.
  • Club de lectura adult: darrer divendres de mes. A les 21 h.
  • Club de lectura de novel·la negra: segon divendres de mes. A les 21 hores.

Qualsevol canvi en l'horari per coincidència amb d'altres esdeveniments o per problemes de disponibilitat de la persona convidada s'anunciarà al web de la biblioteca.

Fitxa biblioteca

Àrea de l'Ajuntament: Cultura

Contacte
Biblioteca Municipal de Celrà
Carretera de Juià, 46
Telèfon: 972 49 41 41

Atenció al públic:

  • Matins: Dimecres, divendres i dissabte, de 9.30 h a 13.30 h.
  • Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
  • Horari juliol i agost: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 h a 13.30 h, i de dilluns a dijous de 16 a 20 h.

biblioteca@celra.cat
http://biblioteca.celra.cat/
www.facebook.com/bibliotecacelra
@bibliotecacelra
La biblioteca de Celrà disposa de servei Wifi per poder treballar des del vostre ordinador portàtil.