L’any inclou dotze festius d’àmbit català, als quals els ajuntaments poden afegir dues festes locals

FESTES LOCALS 2024

 • Dilluns 6 de maig (festa major)
 • Dimarts 29 d'octubre

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2024

 • 1 de gener (dilluns) Cap d'Any.
 • 6 de gener (dissabte) Reis.
 • 9 de març (divendres) Divendres Sant.
 • 1 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.
 • 1 de maig (dimecres) Festa del Treball.
 • 24 de juny (dilluns) Sant Joan.
 • 15 d’agost (dijous) L'Assumpció.
 • 11 de setembre (dimecres) Diada nacional de Catalunya.
 • 12 d’octubre (dissabte) Festa Nacional d’Espanya.
 • 1 de novembre (divendres) Tots Sants.
 • 6 de desembre (divendres) Dia de la Constitució.
 • 25 de desembre (dimecres) Nadal.
 • 26 de desembre (dijous) Sant Esteve.

FESTES LOCALS 2025 (pendents d'aprovació)

 • Dilluns 5 de maig (festa major)
 • Dimecres 29 d'octubre

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2025

 • 1 de gener (dimecres) Cap d'Any.
 • 6 de gener (dilluns) Reis.
 • 18 d'abril (divendres) Divendres Sant.
 • 21 d’abril (dilluns) Pasqua Florida.
 • 1 de maig (dijous) Festa del Treball.
 • 24 de juny (dimarts) Sant Joan.
 • 15 d’agost (divendres) L'Assumpció.
 • 11 de setembre (dijous) Diada nacional de Catalunya.
 • 1 de novembre (dissabte) Tots Sants.
 • 6 de desembre (dissabte) Dia de la Constitució.
 • 25 de desembre (dijous) Nadal.
 • 26 de desembre (divendres) Sant Esteve.