A efectes de facilitar l'exercici dels drets de la ciutadania, l'Oficina d'Atenció Ciutadana serveix de canal de les peticions, reclamacions i iniciatives que les persones adrecen a aquesta Administració

L'Oficina d’Atenció Ciutadana té com a missió facilitar a les persones que ho sol·licitin informació sobre els requisits i documents a presentar i sobre les vies procedimentals a seguir en relació amb les sol·licituds que vulguin fer a l'Ajuntament.

Ajuntament de Celrà
Ctra. de Juià, 48
17460 Celrà, El Gironès
Catalunya
Tel. 972 49 20 01
Fax 972 49 27 88

Contacte d'informació i consultes
ajuntament@celra.cat

Contacte de premsa i comunicació
comunicacio@celra.cat

Horari d'atenció presencial i telefònica

  • Els matins, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
  • Les tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h
  • Horari d'estiu: juliol i agost, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Festes locals 2024

  • Dilluns 6 de maig (Festa major)
  • Dimarts 29 d'octubre