L'Ajuntament de Celrà destina cada any un percentatge del pressupost de la corporació a ajuts de cooperació i solidaritat, mitjançant la concessió de subvencions a entitats que desenvolupen projectes amb finalitats socials.

Els ajuts de cooperació i solidaritat es detallen en el llistat de subvencions dels últims anys que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà.

? Subvencions atorgades per l'Ajuntament de Celrà

Dades de contacte

ÀREA DE COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
Ctra. Juià, 48
Tècnica responsable
Elisenda Quintana
Regidora responsable
Daniel Jiménez Elvira
Telèfon: 972 49 20 01