L’ajuntament de Celrà destina un percentatge del pressupost anual de la corporació a ajuts de cooperació i solidaritat, mitjançant la concessió de subvencions a entitats que desenvolupen projectes amb finalitats socials.

L’any 2018 l’Ajuntament de Celrà ha destinat un total de 17.971 euros a aportacions per projectes de cooperació en els següents termes:

 • Fons Català de Cooperació al Desenvolupament:

  -Aportació de 875 euros en concepte de quota anual de socis
  -3.500 euros destinats al projecte “La Simfonia de l’Alfabetització” de la Guerrilla Comunicacional.
  -751 euros destinats al projecte “Agenda llatinoamericana mundial 2019 - campanya 2018-2019”.

 • Associació Macondo pels Drets Humans, l’Art i la Transformació Social: 2.500 euros.
 • Grup Editor de la revista del Discapacitat (GERD): 4.250 euros destinats al projecte de cooperació “Programa Integral d’Atenció Especial per a persones amb discapacitat d’Aguacatán (Guatelama)”.
 • Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de Girona (ACAPS): 4.595 euros destinats als projectes de “Vacances en Pau 2018” i “Comissió odontològica a Farsia, Smara, 2018”.
 • Associació de Veïns del Barri Ceesay de Garawol: 1.500 euros pel projecte d’ampliació de l’escola del poble.

Dades de contacte

ÀREA DE COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
Ctra. Juià, 48
Tècnica responsable
Elisenda Quintana
Regidora responsable
Daniel Jiménez Elvira
Telèfon: 972 49 20 01