Tenir un certificat d'dentitat digital ens permet fer tràmits i relacionar-nos amb les diferents administracions públiques de manera telemàtica i així estalviar temps i desplaçaments. L'Ajuntament de Celrà ofereix un ampli catàleg de tràmits en línia, als quals es pot accedir mitjançant el certificat d'identitat digital IdCat

Els tràmits en línia que ofereix l'Ajuntament de Celrà dins el mòdul de tramitació municipal e-TRAM requereixen un sistema d'autenticació, és a dir, que es verifiqui la identitat de la persona que vol realitzar el tràmit.

Aquesta identificació es fa mitjançant el certificat digital idCAT. Aquest certificat permet realitzar tràmits i gestions que necessiten autenticació com, per exemple, la sol·licitud d'un certificat de residència.

D'aquesta manera, es garanteix que la validesa jurídica dels tràmits sigui la mateixa que en el tràmit presencial. Mitjançant aquest certificat es pot consultar també l'estat de les sol·licituds en línia, així com omplir directament els formularis amb les dades personals sense necessitat d'haver-les d'escriure.

Amb el certificat idCAT també es poden realitzar tràmits per Internet amb altres administracions públiques, entre d'altres, la presentació de la declaració de la renda a l'Agència Tributària o demanar un informe de vida laboral a la Seguretat Social.

Qualsevol persona pot obtenir el certificat digital idCAT accedint al web www.idcat.cat i omplint una sol·licitud. Posteriorment haurà de validar la seva identitat passant per les oficines de l'Ajuntament de Celrà.

Associacions

Les associacions i entitats necessiten un certificat de representant de persona jurídica per relacionar-se amb les administracions.

IdCAT Mòbil

Des de juliol de 2016, també està disponible el certificat IdCAT Mòbil, el sistema d'identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils. No tots els tràmits que es poden fer amb l'IdCAT en programari es poden fer amb la versió per a mòbil, però sí que el podeu utilitzar per a la majoria dels tràmits electrònics de l'Ajuntament de Celrà