Agrupem en aquest apart tota la documentació que apareix al web de l’Ajuntament i altra documentació pública relacionada amb l’organització i el funcionament. La informació de transparència resideix al portal de transparència, però també la trobareu enllaçada aquí.

Hem agrupat la documentació en 4 blocs:

Normativa municipal

Inclou les ordenances, els preus públics, la normativa urbanística i el programa i altra informació de govern.

Convocatòries i actes

Convocatòries i actes dels òrgans decisoris que incorpora la informació del Ple i de la Junta de Govern Local.

Informació pública

Tota la informació que els governs locals han de mostrar públicament a la ciutadania, com ara els contractes, el patrimoni, la gestió econòmica, etc.

Normativa marc

La normativa municipal depèn d’altra normativa de rang superior que és qui delimita què pot i què no pot fer un municipi. Aquesta normativa va des de la Unió Europea a la Generalitat. Aquí hi trobareu l’enllaç per accedir-hi.

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà