El Ple està integrat per tots els regidors i regidores. Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal, que tenen com a funció canalitzar l’actuació dels membres de la corporació que, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, pel millor funcionament dels òrgans de govern.

En cada mandat corporatiu es podran constituir tants grups polítics municipals, com llistes electorals hagin obtingut una representació municipal, sense que un mateix regidor o regidora pugui formar part de més d’un grup polític, ni aquests puguin estar formats per regidors o regidores de diferent llista electoral, excepte que es tracti del grup mixt.

Per al millor funcionament de la corporació municipal, i més especialment per desenvolupar l’activitat en el Ple municipal, d’acord amb la voluntat dels regidors i regidores que integren cada llista electoral que ha obtingut representació corporativa per al mandat actual 2023-2027, van quedar constituïts els grups municipals amb designació de la persona portaveu corresponent.

Consulteu també la informació sobre els càrrecs electes a la seu electrònica i les remuneracions del mandat anterior al fitxer «Retribucions dels càrrecs electes 2019-2023» (pdf).

Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – ALTERNATIVA MUNICIPAL (CUP- AMUNT)

1.010 vots (49,50%), 7 regidors

David Planas Lladó
Nascut el 1972 a Celrà.
Veí del nucli antic. Actor i director teatral. Graduat en Art Dramàtic.
Molt vinculat al teixit cultural celranenc, ha estat un dels impulsors dels Pastorets de Celrà i col·labora amb el grup de teatre local, entre altres activitats.
Regidor a l'Ajuntament de Celrà des de març de 2021.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 35.000 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

- Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Contacte: alcalde@celrà.cat · T. 972 49 20 01

- Consulteu l'agenda institucional de l'alcalde

Josep Bartis Fàbrega
Nascut el 1968 a Figueres.
Veí de la zona del carrer Cabanya. Diplomat en Educació social i llicenciat en Psicopedagogia per la UdG.
Treballa com a educador social als Serveis Bàsics d'Atenció Social del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt (actualment en excedència).
Regidor de l'Ajuntament de Celrà des de 2011.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 35.000 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

- Horari d'atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Contacte: pbartis@celra.cat · T. 972 49 20 01

Rut Quintana Sobregués
Nascuda el 1989 a Barcelona.
Veïna del nucli antic. Graduada en Educació Social.
Treballa amb persones amb addiccions i patologia dual. Membre de l'AFA de l'Escola Bressol Trapelles. Va ser membre de l'Esplai durant nou anys i de l'Assemblea de Joves de Celrà.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 6.150 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: rquintana@celra.cat · T. 972 49 20 01

Montse Carré Dalmau
Nascuda el 1981 a Girona.
Veïna de la Carretera Palamós. Treballa en producció i comunicació en el sector cultural.
Membre de la Coordinadora de Festes i col·labora amb Celrà s'Engalana.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 6.150 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: mcarre@celra.cat · T. 972 49 20 01

Daniel Jiménez Elvira
Nascut el 1973 a Girona.
Veí de la carretera de Palamós. Llicenciat en Dret i Relacions Laborals.
Gestor cultural de la Marfà de Girona. Graller de la Colla Gegantera i membres dels Pastorets de Celrà.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 6.150 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: djimenez@celra.cat · T. 972 49 20 01

Pere Martín Sánchez
Nascut el 1996 a Celrà.
Veí del carrer de les Bòbiles. Graduat en Comunicació Cultural i Màster en Relacions Internacionals i Comunicació.
Ha estat membre del Jovent de Celrà i de l'Esplai i ara està vinculat a la revista La Llera i a El Terrat de Celrà.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 6.150 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: pmartin@celra.cat · T. 972 49 20 01

Íria Masó Planas
Nascuda el 1997 a Celrà.
Professora de llengua catalana i literatura. Ha estat membre del Jovent de Celrà i de l'Associació Juvenil Esplai Celrà.
Actualment membre de Benestar Animal i col·laboradora amb la revista La Llera.

Retribució bruta anual, mandat 2023-2027: 6.150 €

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: imaso@celra.cat · T. 972 49 20 01

Grup municipal JUNTS PER CELRÀ-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)

499 vots (24,46%), 3 regidors

Roberto Fernández Santos

Indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, mandat 2023-2027: 1.500 € (màxim anual)

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: rfernandez@celra.cat · T. 972 49 20 01

Noemí Polo Córdoba

Indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, mandat 2023-2027: 1.500 € (màxim anual)

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: npolo@celra.cat · T. 972 49 20 01

Josep Pladeveya Fuertes

Nascut l’any 1973 a Celrà. Veí del Mas Blanc.
Autònom del sector de la construcció, especialitzat en reformes i treballs verticals.
Bomber voluntari, des de fa vint anys, a la secció activa del Parc de Bombers de Girona. Membre de l'ANC i de l'Associació Cultural i Esportiva de Bombers de Girona.
Ha col.laborat en activitats esportives, culturals i socials del poble i ha impulsat projectes com la carbonera de Celrà i de Sant Martí Vell i les primeres edicions de la Festa del segar i el batre. Ha col·laborat en activitats arreu del territori a favor la independència de Catalunya amb seu projecte El 600independent.

Indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, mandat 2023-2027: 1.500 € (màxim anual)

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: jpladeveya@celra.cat · T. 972 49 20 01

Grup municipal FEM CELRÀ-ACORD MUNICIPAL (FC-AM)

308 vots (15,09%), 2 regidors

Anna Maria CollAnna Maria Coll Pascual
Nascuda el 1970 a Girona.
Llicenciada en Psicologia i professora d'Educació Secundària.
Màster en Atenció a la diversitat per la Universitat de Girona.
Regidora d'ERC-Fem Celrà a l'Ajuntament de Celrà des de 2019.

Indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, mandat 2023-2027: 1.500 € (màxim anual)

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: amcoll@celra.cat · T. 972 49 20 01

Silvia Sánchez Sánchez

Indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple, mandat 2023-2027: 1.500 € (màxim anual)

- Declaració de béns i activitats, mandat 2023-2027

Contacte: ssanchez@celra.cat · T. 972 49 20 01