Denúncia per molèsties a causa del soroll produït pel veïnatge

S’ha d’evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com ara tancaments de porta bruscos, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics sorollosos o altres comportaments similars. Entre les 9 del vespre i les 8 del matí de l’endemà, no és permès l’ús d’aparells domèstics sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè.

En cas de produir-se molèsties pel soroll d’una celebració o festa en horari restringit, de les 9 del vespre a les 8 del matí, es recomana trucar al servei de vigilància municipal (telèfon 683 176 606) o als Mossos d’Esquadra (telèfon 088).

Denúncies per soroll provocat per activitats

Podeu posar una denúncia per soroll elevat provinent d’alguna activitat del municipi. Consulteu la normativa municipal per conèixer els nivells sonors permesos.

Dades de contacte

Àrea de Medi Ambient
Ctra. Juià, 48 Telf. 972492001

Oficina del porta a porta
c/Bòbiles, 9 Telf. 972494650