En aquesta pàgina recollim els processos de selecció de personal finalitzats des de gener de 2021. Al tauler d'anuncis electrònic (e-Tauler) de l'Ajuntament trobareu les publicacions recents relacionades amb els processos vigents. També podeu consultar els processos selectius en curs.

Cobertura interina d'una plaça de l'àmbit funcionarial, grup A2, d'arquitecte/a tècnic/a

Provisió d'una plaça de tresorer/a mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis

Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de manteniment i serveis

Convocatòria per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de Joventut i Igualtat

Procediments selectius d'estabilització per sistema de concurs

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d’encarregada de la planta EDAR

Procediment selectiu d'estabilització concurs de dues places de netejador/a

Procediment selectiu d'estabilització concurs d’una plaça d’ajudant de conserge

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de directora gerent de l’Escola de Dansa

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de paleta

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de docent de l’Escola Municipal de Dansa

Procediment selectiu d'estabilització concurs oposició d'una plaça d'arquitecte

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'Esports

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d'oficial netejador de la via pública

Procediment selectiu d'estabilització concurs de quatre places de conserge d'equipaments

Procediment selectiu d'estabilització concurs de tres places d'educadora

Procediment selectiu d'estabilització concurs d'una plaça d'auxiliar administratiu/va

Procediment selectiu d'estabilització concurs de dues places de peó de manteniment

Convocatòria per a la cobertura definitiva d’una plaça i lloc de treball de tècnic/tècnica de Cultura

Termini de presentació de sol·licituds: 2 de novembre de 2022 (finalitzat)

Convocatòria per a la cobertura temporal d'una plaça i lloc de treball de conserge d'equipaments culturals

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de novembre de 2022 (finalitzat)

Convocatòria per a la cobertura temporal d'una plaça i lloc de treball de tècnic/a de Joventut

Termini de presentació de sol·licituds: 16 d'abril de 2022 (finalitzat)

Selecció per a la cobertura definitiva per torn de promoció interna d'una plaça de personal funcionari tècnic/a mitjà/na

Termini de presentació de sol·licituds: 26 de setembre de 2021 (finalitzat)

Selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, grup C, subgrup C1, de règim laboral, i constitució d'una borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 9 de setembre de 2021 (finalitzat)

Convocatòria i bases de selecció per a la cobertura interina d'una plaça de personal administratiu grup C1 i constitució d'una borsa de treball grup C subgrups C1 i C2

Termini de presentació de sol·licituds: 25 de juny de 2021 (finalitzat)

Provisió interina d’una plaça de vigilant i constitució i creació d’una borsa de vigilants municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 11 de gener de 2021 (finalitzat)

Borsa de treball de places d'educador/a de l'Escola bressol municipal

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de gener de 2021 (finalitzat)