Els regidors de l'equip de Govern tenen delegades les competències per l'Alcalde de la manera següent:

David Planas Lladó

Alcalde
Hisenda, Seguretat, Mobilitat, Serveis i Urbanisme
alcalde@celra.cat
Horari d’atenció: De dl. a dv., de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Josep Bartis Fàbrega

1r Tinent d'alcalde
Règim Intern, Esports, Promoció Econòmica i Habitatge
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dl. a dv., de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Eulàlia Ferrer Benito

2a Tinenta d'alcalde
Salut i Medi Ambient
eferrer@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Dani Jiménez Elvira

3r Tinent d'alcalde
Compromís Nacional i Internacional i Cultura
djimenez@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Montse Carré Dalmau

4a Tinenta d'alcalde
Participació, Atenció Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies
mcarre@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Sònia Fortià Martí

Gent Gran i Igualtat
sfortia@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Albert López Guàrdia

Educació i Serveis Socials
alopez@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Aram Aymerich Besalú

Joventut i Patrimoni
aaymerich@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Destacat

  • Oficines centrals
  • Promoció econòmica

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana

Documentació

  • Acta Ple del Cartipàs PDF (xx kb)
  • Acta dels canvis de delegacions PDF (XX KB)
  • Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
    de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
  • Reglament orgànic municipal (ROM) PDF (XXXKB) k