L’alcalde ha configurat l’equip de govern en base a les regidories següents, delegant-hi les competencies necessàries per poder dur a terme la direcció, gestió i control.
Regidoria d’Hisenda

David Planas Lladó
Àrea de Serveis econòmics
recaptacio@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Seguretat

David Planas Lladó
vigilancia@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Mobilitat

David Planas Lladó
alcalde@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis

David Planas Lladó
Àrea de Serveis
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Urbanisme i activitats

David Planas Lladó
Àrea d'Urbanisme i activitats
urbanisme@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Règim Intern

Josep Bartis Fàbrega
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Esports

Josep Bartis Fàbrega
Àrea d’esports
esports@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d'Economia circular i residus

Josep Bartis Fàbrega
Àrea d'Economia circular i residus
mediambient@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Joventut

Rut Quintana Sobregués
joventut@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Igualtats

Rut Quintana Sobregués
igualtats@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Salut

Rut Quintana Sobregués
rquintana@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Comunicació i Tecnologies de la informació

Montse Carré Dalmau
Àrea de Comunicació i Tecnologies de la informació
comunicacio@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Atenció ciutadana

Montse Carré Dalmau
Àrea d’Atenció ciutadana
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Participació

Montse Carré Dalmau
participacio@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Gent Gran

Montse Carré Dalmau
gentgran@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Promoció econòmica

Daniel Jiménez Elvira
Àrea de Promoció econòmica
promoeco@celra.cat
Horari d’atenció: Hores convingudes
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Cultura

Daniel Jiménez Elvira
Àrea de Cultura
cultura@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Compromís nacional i internacional

Daniel Jiménez Elvira
djimenez@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Medi ambient

Pere Martín Sánchez
Àrea de Medi ambient
mediambient@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d'Esdeveniments populars

Pere Martín Sánchez
pmartin@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Patrimoni cultural

Pere Martín Sánchez
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Educació

Íria Masó Planas
Àrea d’Educació
educacio@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Llengua catalana

Íria Masó Planas
imaso@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis socials

Íria Masó Planas
Àrea de Serveis socials
acciosocial@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana