L’alcalde ha configurat l’equip de govern en base a les regidories següents, delegant-hi les competencies necessàries per poder dur a terme la direcció, gestió i control.
Regidoria d’Hisenda

David Planas Lladó
Àrea de serveis econòmics
recaptacio@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Seguretat i Vigilància

David Planas Lladó
vigilancia@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Mobilitat

David Planas Lladó
alcalde@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis

David Planas Lladó
Àrea de Serveis i Manteniment
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9h a 14h
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Urbanisme

David Planas Lladó
Àrea d'Urbanisme
urbanisme@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Règim Intern

Josep Bartis Fàbrega
pbartis@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Esports

Josep Bartis Fàbrega
Àrea d’esports
esports@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Promoció Econòmica

Josep Bartis Fàbrega
Àrea de promoció econòmica
promoeco@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Salut

Eulàlia Ferrer Benito
eferrer@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Medi Ambient

Eulàlia Ferrer Benito
Àrea de Medi Ambient
mediambient@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Cultura

Daniel Jiménez Elvira
Àrea de Cultura
cultura@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Compromís Nacional i Internacional

Daniel Jiménez Elvira
djimenez@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Participació

Montse Carré Dalmau
participacio@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Atenció Ciutadana

Montse Carré Dalmau
Àrea d’atenció ciutadana
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Comunicació

Montse Carré Dalmau
Departament de Comunicació
info@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Noves Tecnologies

Montse Carré Dalmau
Departament de noves tecnologies
info@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Gent Gran

Sònia Fortià Martí
gentgran@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Igualtat

Sònia Fortià Martí
igualtat@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria d’Educació

Albert López Guàrdia
Àrea d’Educació
educacio@celra.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Serveis Socials

Albert López Guàrdia
Àrea de serveis socials
acciosocial@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Joventut

Aram Aymerich Besalú
joventut@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Regidoria de Patrimoni

Aram Aymerich Besalú
ajuntament@celra.cat
Horari d’atenció: Hores concertades
Per concertar visita truqueu al 972 49 20 01

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana