Des de que el 1970 es restablís l’elecció democràtica els alcaldes o alcaldesses a Celrà han sigut de diverses adscripcions polítiques.
2023-2027

Resultats
- Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipal: 7
- Junts per Celrà-Compromís Municipal: 3
- Fem Celrà-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 2
- Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés: 1 (pendent de presa de possessió)

2019-2023

Alcalde
Daniel Cornellà i Detrell per Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipal.
Resultats
- Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipal: 8
- Fem Celrà-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 3
- Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés: 1
- Junts per Celrà: 1

2015-2019

Alcalde
Daniel Cornellà i Detrell per Candidatura d’Unitat Popular.
Resultats
- Candidatura d’Unitat Popular: 7
- iCelrà-Esquerra Republicana de Catalunya: 4
- Convergència i Unió: 2

2011-2015

Alcaldes
2011-2013 Daniel Cornellà i Detrell per Candidatura d’Unitat Popular.
2013-2015 Gerard Fernandez Tatjé per iCelrà-Acord Municipal.
Resultats
- Agrupació d’electors Entesa per Celrà: 3
- iCelrà-Acord Municipal: 3
- Candidatura d’Unitat Popular: 3
- Convergència i Unió: 2

2007-2011

Alcalde
Francesc Camps i Sagué per Agrupació d’electors Entesa per Celrà.
Resultats
- Entesa per Celrà: 5
- iCelrà-Acord Municipal: 4
- Convergència i Unió: 1
- Candidatura d’Unitat Popular: 1

2003-2007

Alcalde
Francesc Camps i Sagué per Agrupació d’electors Entesa per Celrà.
Resultats
- Agrupació d’electors Entesa per Celrà: 8
- Convergència i Unió: 3

1999-2003

Alcaldes
1999-2000 Jaume Bossacoma i Vilar per Agrupació d’electors Entesa per
Celrà.
2000-2003 Francesc Camps i Sagué per Agrupació d’electors Entesa per
Celrà.
Resultats
- Agrupació d’electors Entesa per Celrà: 7
- Convergència i Unió: 4

1995-1999

Alcalde
- Jaume Bossacoma i Vilar per Agrupació d’electors Entesa per Celrà.
Resultats
- Esquerra Republicana de Catalunya: 6
- Convergència i Unió: 4
- Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE: 1

1991-1995

Alcalde
Jaume Bossacoma i Vilar per Esquera Republicana de Catalunya
Resultats
- Esquerra Republicana de Catalunya: 6
- Convergència i Unió: 3
- Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE: 2

1987-1991

Alcalde
Bartomeu Bernabeu i Sarrió per Convergència i Unió.
Resultats
- Convergència i Unió: 7
- Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE: 4

1983-1991

Alcalde
Bartomeu Bernabeu i Sarrió per Convergència i Unió.
Resultats
- Convergència i Unió: 8
- Agrupació d’electors d’Inspiració Pluralista pel Progrés de Celrà: 3

1979-1983

Alcalde
Bartomeu Bernabeu i Sarrió per Agrupació d’electors d’Inspiració Pluralista pel Progrés de Celrà.
Resultats
- Agrupació d’electors d’Inspiració Pluralista pel Progrés de Celrà: 8
- Unió Celranenca Independent: 3

Destacat

  • Contacte amb l'Alcalde
  • Contacte amb l'Ajuntament

Estructura política

A) Organització necessària
1. De caràcter decisori:

-L’alcalde o alcaldessa
-Els tinents i/o tinentes d’Alcalde
-Les regidories
-El Ple
-La Junta de Govern Local

2. De caràcter deliberant

-Les Comissions Informatives
-La Comissió Especial de Comptes
-Els grups polítics

B) Organització complementària

-La Junta de portaveus
-Els òrgans de participació ciutadana