Els plens són públics i s’emeten per Radio Celrà al 107,7 de la FM i per internet. Tots els plens es celebren al Saló de Plens de l'Ajuntament

La convocatòria i l’ordre del dia es pengen al tauler d’anuncis de la Corporació i a l’E-tauler del web municipal. També s'hi pot consultar l'ordre del dia, les actes i altra informació relacionada.

Trobareu les actes dels plens anteriors al web de l'Ajuntament.