El compte general és un conjunt de documents i estats que les entitats locals han d’elaborar a finals de cada any per informar sobre els conceptes següents:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Ajuntament, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d’any.
  • Les despeses, els ingressos, beneficis i pèrdues de l’Ajuntament durant l’any a què es refereix.
  • Com s’ha executat el pressupost de l’Ajuntament, és a dir, informació de quant i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut aquell any, quants recursos s’han obtingut i quins són. També s'informa sobre la forma en quèw s’han produït aquests ingressos i despeses.

Els elements del llistat següent enllacen als documents PDF corresponents a cada capítol del compte general.

---

Informació relacionada

Al Portal de Transparència que l’AOC posa al servei de la ciutadania, hi trobareu tota la informació de transparència de Celrà