L'Ajuntament de Celrà, en sessió plenària de l'11 d'octubre de 2022, va aprovar per unanimitat el projecte d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes de Celrà. D'altra banda, el ple del 13 de febrer de 2024 va aprovar per unanimitat la modificació del plànol de delimitació de les zones a protegir.

L'aprovació esdevenia definitiva, un cop passat el període d'exhibició pública i al·legacions.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, estableix que els nuclis de població, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció de 25 metres al seu voltant.

Podeu consultar el projecte executiu i el plànol de delimitació en els enllaços següents:

👉 Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis (pdf)

👉 Document d'acompanyament al plànol de delimitació de Celrà (pdf)