Ordenances fiscals 2023
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Ordenances fiscals i preus públics 2022
Enllaços a les ordenances 2022 en documents separats
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Modificació d'ordenances fiscals i preus públics 2021-2022
Enllaços a les ordenances 2021 en documents separats
1. Contribucions especials
2. Impostos
3. Taxes
4. Preus públics
Ordenances fiscals i ordenances reguladores de preus públics municipals 2020

Podeu descarregar un document amb totes les ordenances fiscals de 2020 clicant el següent enllaç:

Altres preus públics 2019 (documents PDF)
Altres preus públics 2018 (documents PDF)

Podeu consultar les ordenances dels anys anteriors als enllaços següents:

Informació relacionada