Acords aprovats al ple municipal ordinari del 14 de novembre de 2023

El ple del 14 de novembre va aprovar els acords següents: – Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual número 23 el Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà. – Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres titulat «Urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat de Celrà. Fase 2 … Llegiu més

Acords aprovats al ple ordinari del 10 d’octubre de 2023

El ple ordinari del 10 d’octubre va aprovar els acords següents: Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), l’IIVTNU (Impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Dictamen sobre l’aprovació … Llegiu més

Acords del ple municipal ordinari celebrat del 12 de setembre de 2023

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Celrà que va tenir lloc el 12 de setembre va aprovar per unanimitat els acords següents: Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del pressupost número 09/2023 de suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals. Dictamen sobre l’adjudicació del … Llegiu més

1 2 3 4 5 11