celrà.cat » General » Acords aprovats al ple ordinari del 10 d’octubre de 2023

Acords aprovats al ple ordinari del 10 d’octubre de 2023

Imatge del ple del passat 12 de setembreEl ple ordinari del 10 d’octubre va aprovar els acords següents:

Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), l’IIVTNU (Impost de l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) i l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

Dictamen sobre l’aprovació modificació de pressupost 11/2023 per suplement de crèdit.

Dictamen sobre l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per executar el servei d’Atenció Diürna a Celrà durant l’exercici 2024 (expedient x2022001740).

Dictamen sobre l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa d’Acollida i Mediació Comunitària per a l’exercici 2024.

Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis d’atenció a la gent gran i les seves famílies.

Dictamen sobre el nomenament de representant de l’Ajuntament de Celrà al Consorci del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA).

Dictamen sobre l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal del Gironès de la competència en matèria de contractació per a l’obra d’ampliació de l’EDAR (1a fase) de Celrà.

Moció presentada pel GM SP-CUP AMUNT sobre el rebuig a l’espionatge i les infiltracions policials en el moviment popular independentista.

Moció presentada pel GM SP-CUP AMUNT sobre la sol·licitud a l’Ajuntament de Girona de retirada dels símbols, títols i relacions institucionals de la ciutat de Girona amb la monarquia espanyola.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de pòdcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016