celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de novembre de 2023

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 14 de novembre de 2023

Imatge del ple del passat 12 de setembreEl dimarts 14 de novembre tindrà lloc el ple ordinari del mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 10 d’octubre de 2023.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació puntual número 23 el Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà (expedient X2023001326).

3. Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres titulat “Urbanització de l’arranjament de la plaça del mercat de Celrà_ Fase 2 i 3” (expedient X2023001751).

4. Dictamen sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià pel tractament de les aigües residuals de Juià a l’EDAR de Celrà 2024-2028 (expedient x2023001775).

5. Dictamen sobre la declaració d’interès local de l’activitat Cicle formatiu de dansa de l’Institut de Celrà a efectes de bonificació total de taxa per la utilització privativa de les instal·lacions municipals de l’escola de Dansa i del Teatre Ateneu (expedient X2023001850)

6. Dictamen sobre la delegació de l’exercici de la competència a favor del Consell Comarcal del Gironès per tal de poder actuar en el terme municipal de Celrà i poder realitzar les tasques necessàries i activitats objecte del contracte de les persones destinatàries del Programa Treball i Formació 2023 (expedient x2023001772).

7. Dictamen sobre la modificació de la secretària suplent del Registre Civil de Celrà (expedient x2023002030).

8. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement de dies addicionals de vacances i permisos del personal de l’Ajuntament per compliment de triennis, de conformitat amb les disposicions addicionals 13 i 14 del Text Refós estatut dels empleats públics (expedient X2023001648).

9. Dictamen sobre el nomenament de representants de l’Ajuntament a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) (expedient x2023001230).

10. Dictamen sobre la ratificació del decret de l’alcaldia número 1346 de 24 d’octubre, pel que es desestima el recurs de reposició potestatiu presentat contra l’acord d’aprovació del conveni d’expropiació per mutu acord d’una porció de la finca ubicada entre el carrer dels Àngels i la Pujada d’en Prat. (expedient X2023001219)

11. Aprovació de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones (expedient X2023002039).

MOCIÓ

12. Moció sobre el conflicte d’Israel i Palestina i suport al poble palestí (expedient x2023002058).

II PART DE CONTROL

13. Donació de compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials 3r trimestre 2023 (expedient x2023000800).

14. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

15. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

16. Informacions de les regidories.

17. Assumptes de caràcter urgent.

18. Precs i preguntes.