celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 12 de setembre de 2023

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 12 de setembre de 2023

Imatge del ple extraordinari de l'11 de juliol de 2023El dimarts 12 de setembre tindrà lloc el ple ordinari del mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de data 11 de juliol de 2023 i de la sessió extraordinària de data 25 de juliol de 2023.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del pressupost número 09/2023 de suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals (expedient x2023001599).

3. Dictamen sobre l’adjudicació del contracte de serveis per a l’execució de disciplines i activitats a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà (expedient x2023000303).

4. Dictamen sobre l’aprovació inicial i si s’escau, definitiva, de l’establiment del servei adreçat als joves «Local Jove» i de la corresponent memòria justificativa, projecte del servei i reglament d’aquest. (expedient x2023000478).

5. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià per a la preinscripció a les escoles bressol municipals de Celrà amb la incorporació de modificacions (expedient x2020000565).

6. Dictamen sobre l’aprovació dels 2 dies d’obertura dels establiments comercials de Celrà en festiu per al 2024 (expedient x2023000903).

II PART DE CONTROL

7. Donació de compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Protocol de l’Ajuntament de Celrà per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere (expedient x2023000448).

8. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

9. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

10. Informacions de les regidories.

11. Assumptes de caràcter urgent.

12. Precs i preguntes.