celrà.cat » General » Acords del ple municipal ordinari celebrat del 12 de setembre de 2023

Acords del ple municipal ordinari celebrat del 12 de setembre de 2023

La regidoria d'Igualtats, Rut Quintana, va donar compte al ple de l'aprovació del nou protocolEl Ple ordinari de l’Ajuntament de Celrà que va tenir lloc el 12 de setembre va aprovar per unanimitat els acords següents:

Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del pressupost número 09/2023 de suplement de crèdit finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals.

Dictamen sobre l’adjudicació del contracte de serveis per a l’execució de disciplines i activitats a l’Escola Municipal de Dansa de Celrà.

Dictamen sobre l’aprovació inicial i si s’escau, definitiva, de l’establiment del servei de Local Jove i de la corresponent memòria justificativa, projecte del servei i el seu reglament.

Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i l’Ajuntament de Juià per a la preinscripció a les escoles bressol municipals de Celrà amb la incorporació de modificacions.

Dictamen sobre l’aprovació dels 2 dies d’obertura dels establiments comercials de Celrà en festiu per al 2024.

La regidora d’Igualtats, Rut Quintana, va donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Protocol de l’Ajuntament de Celrà per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de pòdcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016