Aquest peculiar itinerari recorre els diferents espais de l'antiga fàbrica de Celrà, adaptats actualment a usos culturals. La restauració de l'edifici es va fer amb el màxim respecte a la disposició i disseny que tenia la fàbrica durant el període d'activitat. El període de recuperació de l'edifici va finalitzar l'any 2003.

RECORREGUT

Comencem l’itinerari a la plaça de l’Ajuntament. Ens situem de cara a l'actual Centre Cívic, la nau on en èpoques pretèrites hi havia les calderes i els forns. Un vestigi del seu antic ús, el trobem en la xemeneia que tenim a la nostra esquerra, just al costat de la porta d’entrada. L’altra xemeneia, que pertanyia al taller de forja, es troba al mig de l’actual carrer la Fàbrica.

Totes dues són de secció circular, de manera que s’evitava al màxim la resistència al vent.

La primera xemeneia té una alçada de 22.90 metres i un diàmetre de base del primer cos de 2,6 m. Té el cos envoltat d’anelles metàl·liques, amb la base diferenciada per ser un xic més ampla i decorada amb una senzilla sanefa aconseguida pel canvi de posició dels rajols. La decoració del capitell també s’ha fet jugant amb les posicions dels rajols, creant una original i bonica corona.

L’altra xemeneia té una alçada de 37,35 metres i la base té un diàmetre de 3,3 m. A diferència de la primera, aquesta té la base tota anellada, i el cos de la columna és llis fins a la part superior on hi torna a haver anelles. Al capdamunt té una decoració més senzilla.

Sense moure’ns del mateix lloc, podem veure a la nostra esquerra l’edifici del laboratori i oficines de la Fàbrica, que d’ençà de 1987 és la Casa de la Vila.

L'EDIFICI CENTRAL

Les sales d’extracció, de trituradores i elevadors, d’evaporadors, de molins i altres dependències es concentraven en un gran edifici central de quatre pisos que és l’actual Centre Cultural. Té les façanes fetes amb totxos i rajoles vidrades en els enrajolats dels ampits de les finestres de planta baixa, i també en la coberta de l’ascensor.

La coberta de l’edifici és plana, envoltada per una barana d’obra i decorada amb els pinacles característics de l’edifici. És una magnífica terrassa que permet unes vistes esplèndides de tot el poble.

Al costat dret del Centre Cívic hi veiem l’antiga sala de màquines, actualment és la Biblioteca municipal.

I entre aquestes dues naus hi ha un passadís estret que mena cap a l'antiga biblioteca, que havia estat la sala d’extractes, i cap a l’entrada del Centre Cultural la Fàbrica, antic nucli de tot el complex fabril. Davant la sala d’extractes hi havia el refrigerador, actualment desaparegut.

Si sortim altra vegada a la plaça i anem cap a l’esquerra (direcció vies del tren), el carrer que envolta tot el conjunt ens porta als patis i magatzems de la fàbrica on trobem les piscines municipals, construïdes el 1985.