celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal extraordinari del 25 de juliol de 2023

Acords aprovats al ple municipal extraordinari del 25 de juliol de 2023

Imatge del ple extraordinari de l'11 de juliol de 2023El dimarts 25 de juliol va tenir lloc un ple extraordinari al saló de sessions de l’Ajuntament, en que es van aprovar per unanimitat els acords següents:

– Lectura i aprovació de la Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+.

– Dictamen sobre la modificació puntual número 23 del PGOU de Celrà relativa les normes reguladores sobre construcció de piscines situades en finques qualificades de zona de blocs aïllats (clau 3) i de zona de cases en filera (clau 4) corresponents a habitatges unifamiliars en filera i regulació de la construcció de pèrgoles en sòl urbà.

– Dictamen sobre l’aprovació de la concessió directa de domini públic per a l’ús privatiu del subsol per a la integració d’una instal·lació solar fotovoltaica a favor de l’empresa Medichem SA.

– Dictamen sobre l’aprovació d’un conveni d’expropiació per mutu acord amb la senyora Dora Magaly Barzola Yupanqui per l’obtenció de 109,84 m2 de viari del carrer Sant Feliu de Celrà.

– Dictamen sobre l’aprovació d’un conveni d’expropiació per mutu acord amb la senyora Margarita Prat Figueras, per obtenció de sòl Sistema de parcs i jardins urbans.

– Dictamen sobre l’adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

– Dictamen sobre la ratificació de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes .

– Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia 889/2023, de data 6 de juliol de 2023.

– Donació de compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials 2n trimestre 2023.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016