celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 10 d’octubre de 2023

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 10 d’octubre de 2023

Imatge del ple del passat 12 de setembreEl dimarts 10 d’octubre tindrà lloc el ple ordinari del mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 12 de setembre de 2023.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), l’IIVTNU (Impost de l’Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana) i l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) (expedient x20221345).

3. Dictamen sobre l’aprovació modificació de pressupost 11/2023 per suplement de crèdit (expedient x2023001682).

4. Dictamen sobre l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà per executar el servei d’Atenció Diürna a Celrà durant l’exercici 2024 (expedient x2022001740).

5. Dictamen sobre l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de Celrà per al desenvolupament del programa d’Acollida i Mediació Comunitària per a l’exercici 2024 (expedient x2022001741).

6. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a la prestació dels serveis d’atenció a la gent gran i les seves famílies (expedient x2023001765).

7. Dictamen sobre el nomenament de representant de l’Ajuntament de Celrà al Consorci del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) (expedient x2023001230).

8. Dictamen sobre l’ aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal del Gironès de la competència en matèria de contractació per a l’obra d’ampliació de l’EDAR (1ª fase) de Celrà (expedient x2023001699).

MOCIONS

9. Moció presentada pel GM SP-CUP AMUNT sobre el rebuig a l’espionatge i les infiltracions policials en el moviment popular independentista (expedient x2023001712).

10. Moció presentada pel GM SP-CUP AMUNT sobre la sol·licitud a l’Ajuntament de Girona de retirada dels símbols, títols i relacions institucionals de la ciutat de Girona amb la monarquia espanyola (expedient x2023001818).

II. PART DE CONTROL

10. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

11. Informació de les regidories.

12. Assumptes de caràcter urgent.

13. Precs i preguntes.