celrà.cat » Ple municipal » Convocatòria i ordre del dia del ple extraordinari del 25 de juliol de 2023

Convocatòria i ordre del dia del ple extraordinari del 25 de juliol de 2023

Imatge del ple extraordinari de l'11 de juliol de 2023El dimarts 25 de juliol tindrà lloc un ple extraordinari, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


Ordre del dia

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

1. Lectura i aprovació de la Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+ (expedient x2023001441).

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre la modificació puntual número 23 del PGOU de Celrà relativa les normes reguladores sobre construcció de piscines situades en finques qualificades de zona de blocs aïllats (clau 3) i de zona de cases en filera (clau 4) corresponents a habitatges unifamiliars en filera i regulació de la construcció de pèrgoles en sòl urbà (expedient x2023001326).

3. Dictamen sobre l’aprovació de la concessió directa de domini públic per a l’ús privatiu del subsol per a la integració d’una instal·lació solar fotovoltaica a favor de l’empresa Medichem SA (expedient x2022001514).

4. Dictamen sobre l’aprovació d’un conveni d’expropiació per mutu acord amb la senyora Dora Magaly Barzola Yupanqui per l’obtenció de 109,84 m2 de viari del carrer Sant Feliu de Celrà (expedient x2023000679).

5. Dictamen sobre l’aprovació d’un conveni d’expropiació per mutu acord amb la senyora Margarita Prat Figueras, per obtenció de sòl Sistema de parcs i jardins urbans (expedient x2023001219).

6. Dictamen sobre l’adhesió al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (expedient x2023001243).

7. Dictamen sobre la ratificació de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de les Vies Verdes (expedient x2023000848).

8. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia 889/2023, de data 6 de juliol de 2023 (expedient x2020000939).

9. Donació de compte de l’informe d’Intervenció relatiu a la morositat en les operacions comercials 2n trimestre 2023 (expedient x2023000800).