celrà.cat » General » Ja es poden sol·licitar els ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic i edificis catalogats

Ja es poden sol·licitar els ajuts per rehabilitar façanes del nucli antic i edificis catalogats

Fins al 30 de novembre es poden presentar les sol·licituds de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic de Celrà i els ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni del municipi.

El termini per presentar les sol·licituds ha començat el 21 de novembre, l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Les sol·licituds s’han de presentar degudament omplertes, de forma electrònica, mitjançant el tràmit Instància genèrica, o bé presencialment, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic:

o Dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
o Dimarts i dimecres de 16.30 a 19 h

Com ja vam informar el 18 d’octubre, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Celrà va aprovar en la seva segona reunió d’aquell mes la nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic del municipi. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 9.000 euros.

També es va aprovar la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 5.000 euros.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels propietaris o promotors.


Més informació sobre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic:

Més informació sobre la convocatòria d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni: