celrà.cat » General » Ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic i edificis catalogats

Ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic i edificis catalogats

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Celrà va aprovar el 17 d’octubre una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic del municipi. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 9.000 euros.

També es va aprovar la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni de Celrà. La despesa màxima prevista per a la concessió d’aquests ajuts és de 5.000 euros.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar l’import de les obres de rehabilitació a càrrec dels propietaris o promotors.

El termini per presentar les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2023.

Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes, de forma electrònica, mitjançant el tràmit Instància genèrica o bé presencialment, al Registre General de l’Ajuntament de Celrà, en horari d’atenció al públic:

o Dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
o Dimarts i dimecres de 16.30 a 19 h


Més informació sobre la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del nucli antic:

Més informació sobre la convocatòria d’ajuts per rehabilitar edificis catalogats pel Pla especial de protecció del patrimoni: