» » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 15 de desembre

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 15 de desembre

Tema General | 0

El dimarts 15 de desembre tindrà lloc el ple municipal ordinari d’aquest mes, en sessió telemàtica. La sessió començarà a les 20 h i es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i per Ràdio Celrà, al 107.7 de la FM, o per internet clicant l’enllaç a la transmissió en directe. Podeu consultar l’ordre del dia a continuació.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2020.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

2. Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte d’obra municipal titulat Construcció d’un nou vas a l’equipament de les piscines municipals de Celrà (expedient x466/2020).

3. Dictamen sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SA (SAREB) per a la cessió d’habitatges destinats al lloguer assequible (expedient x1141/2020).

4. Dictamen sobre l’addenda de la pròrroga del conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Celrà pel desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de planificació estratègica (expedient x1019/2018).

5. Dictamen sobre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Celrà i els ajuntaments de Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis-Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Juià, Sant Martí Vell, Viladasens, Madremanya i l’Institut de Celrà per al finançament del Servei de Taller Obert curs 2020-2021 (expedient x1093/2020).

6. Dictamen sobre l’aprovació de les bases dels Premis Porta a Porta, exercici 2020 (expedient x1124/2020).

7. Dictamen sobre la modificació de les bases reguladores dels ajuts a famílies en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es que realitzen activitats extraescolars durant el curs i/o casal d’estiu (expedient x1121/2020).

8. Dictamen sobre la modificació de les bases reguladores dels ajuts a famílies en situació socioeconòmica desfavorida i amb fills/es escolaritzats/des en algun centre educatiu de Celrà per a la realització de colònies i sortides escolars durant el curs escolar (expedient x1126/2020).

9. Dictamen sobre l’aprovació de la memòria d’activitats dutes a terme per l’Escola Municipal de Dansa de Celrà durant el curs 2019-2020, que inclou el compte de gestió del servei (expedient x1053/2020).

10. Dictamen sobre la modificació de les ordenances fiscals exercici 2021 (expedient x155/2020).

11. Dictamen sobre la modificació de les ordenances reguladores de preus públics per a l’exercici 2021 (expedient x156/2020).

12. Dictamen sobre l’aprovació de la xifra oficial d’habitants de l’exercici 2020 (expedient x39/2020).

13. Dictamen sobre l’aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2021 i els seus documents annexos (expedient x987/2020).

14. Aprovació de la plantilla orgànica municipal (expedient x1009/2020).

15. Modificació de la relació de llocs de treball, exercici 2021 (expedient x1151/2020).

II PART DE CONTROL

16. Donació de compte del calendari fiscal, exercici 2021 (expedient x1065/2020).

17. Donació de compte del Decret d’Alcaldia 897/2020, de 24 de novembre, de rectificació de l’import del pressupost inclòs al conveni de delegació al Consell Comarcal del Gironès per a l’exercici de les competències municipals de contractació, execució i direcció de l’obra titulada Construcció d’un vas a l’equipament de les piscines municipals de Celrà (expedient x880/2020).

18. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

19. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

20. Assumptes de caràcter urgent.

21. Precs i preguntes.