» » Celrà aconsegueix 460.000 euros per a la construcció del carril bici Celrà-Girona

Celrà aconsegueix 460.000 euros per a la construcció del carril bici Celrà-Girona

Tema General | 0

El projecte d’obra ordinària municipal Connexió del carril bici de Celrà fins al límit del terme municipal amb Girona ha obtingut una subvenció procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) destinada a l’execució d’actuacions de vies ciclistes.

 

L’Ajuntament de Celrà va sol·licitar la subvenció convocada per a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); atès que no s’arribava al llindar del nombre d’habitants requerit en la convocatòria (20.000 habitants), el Consorci de les Vies Verdes (consorci del qual l’Ajuntament en forma part) va presentar la sol·licitud de subvenció per l’Ajuntament de Celrà.

 

Així doncs, es va presentar una sol·licitud a la convocatòria esmentada en l’Eix 1: Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana amb el títol connexió del carril bici de Celrà a Girona, sol·licitant el màxim que es podia demanar, que era del 50% del cost total del projecte, i s’ha concedit l’import íntegre que havia sol·licitat l’Ajuntament.

 

Aquesta subvenció atorgada suposa l’impuls definitiu per a què el carril bici Celrà-Girona sigui una realitat en un curt termini de temps, i el municipi pugui disposar d’una connexió més amb els municipis del voltant, i existeixi més quilòmetres de vies ciclistes, incentivant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.