celrà.cat » General » Acords aprovats al ple municipal ordinari del 10 de maig de 2022

Acords aprovats al ple municipal ordinari del 10 de maig de 2022

Imatge del ple del 10 de maig de 2022El dimarts 10 de maig va tenir lloc el ple ordinari d’aquest mes al saló de sessions de l’Ajuntament de Celrà, en què es van aprovar per unanimitat els acords següents:

– Dictamen sobre la modificació pressupostària 4/2022.

– Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària municipal “Ampliació de l’Estació Depuradora de Celrà (Fase 1 i 2)”.

– Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre les empreses del polígon industrial de Celrà Nalco Española Manufacturing SLU, Esteve Química SA, Medichem SA, Proteïn SA, Càrniques Celrà SL i l’Ajuntament de Celrà en el finançament de les despeses d’execució de la primera fase de les obres d’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

– Dictamen sobre l’aprovació de l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona, celebrat en data 23 de novembre de 2021, referent a l’aprovació del manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local.

– Dictamen sobre la denominació d’una de les escoles bressol municipal de Celrà amb el nom Escola Bressol Gínjols.

– Moció del grup municipal CUP-AMUNT per incorporar el crim d’ecocidi al Tribunal Penal Internacional.

– Moció presentada pel grup municipal CUP-AMUNT per a la millora del finançament de les escoles bressol.

El ple es va emetre en directe per Ràdio Celrà. Podeu escoltar la gravació d’aquesta sessió i les anteriors a l’apartat de podcasts del web de l’emissora:

? https://radio.celra.cat/programs/plemunicipal12042016