celrà.cat » General » Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a població en risc d’exclusió social

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a població en risc d’exclusió social

Fins al 15 de juliol està obert el termini per demanar les subvencions que ha convocat la Generalitat per al pagament del lloguer o cessió d’ús d’habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència a sectors de població en risc d’exclusió social.

Els dimarts 5 i 12 de juliol, de 9.30 a 13.30 h, un tècnic d’habitatge del Consell Comarcal del Gironès atendrà presencialment les persones que necessitin ajuda per tramitar la sol·licitud de subvenció. Serà al Centre de Promoció Econòmica de Celrà i no caldrà demanar hora per a aquest tràmit concret.

La convocatòria està adreçada a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que tinguin una edat de 36 anys o més i compleixin els requisits de la convocatòria.

Requisits

  • Estar empadronat a l’habitatge.
  • Ser major de 36 anys.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos

S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió

Demarcació de Girona: 650 € mensuals.

En el supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Demarcació de Girona: 350 € mensuals

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 € a tot el territori de Catalunya.

Tots els detalls de la tramitació els trobareu al web del Departament d’Habitatge de la Generalitat, a l’enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer

Per a més informació, podeu contactar amb l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Girònès al telèfon 972 21 32 62 o mitjançant l’adreça electrònica habitatge@girones.cat