celrà.cat » General » Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 de juliol

Convocatòria i ordre del dia del ple ordinari del 9 de juliol

Imatge del ple del 14 de maig de 2024El dimarts 9 de juliol tindrà lloc el ple ordinari d’aquest mes, a les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament. Es podrà seguir en directe per Ràdio Celrà, al 107.7 de l’FM, i per internet a l’enllaç a la transmissió en directe.

Podeu consultar-ne l’ordre del dia a continuació.


ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió com a regidora del GM SP-CUP AMUNT de la Sra. Eulàlia Ferrer Benito.

I PART RESOLUTIVA

2. Aprovació de l’acta de la sessió de data 11 de juny de 2024.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

3. Dictamen sobre l’adjudicació directa d’una concessió administrativa, per a l’ús privatiu del domini públic, corresponen a un espai al subsol del carrer Pirineus, per la connexió de xarxa contra incendis de l’empresa Medichem SA (expedient X2023002123).

4. Dictamen sobre l’aprovació de la 3a addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament i les condicions d’execució del Projecte del Parc de la Torre de Celrà, Centre d’Interpretació de l’ENP de les Gavarres, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (expedient X2019000978).

5. Dictamen sobre la declaració d’utilitat pública de l’activitat de cicle formatiu de danses urbanes, curs 2024-2025, per exempció parcial de la taxa (expedient x2024001792).

6. Declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGTBIQ+ (expedient X2024001761).

II PART DE CONTROL

7. Donació de compte d’assumptes relatius a personal.

8. Donació de compte de decrets de l’Alcaldia.

9. Informació de les regidories.

10. Assumptes de caràcter urgent.

11. Precs i preguntes.