PROJECTE PEDAGÒGIC

El nostre projecte es basa en el convenciment que l'infant és el protagonista del seu aprenentatge i l'adult l'acompanya en aquest procés. La curiositat dels infants és una exploració activa: conèixer, relacionar-se amb altres infants, experimentar, fomentar l'autonomia i transformar la realitat per conèixer-la.

Organitzem la setmana de la següent manera: dilluns és el dia de portes obertes, dimarts, dimecres i dijous els infants poden anar als espais fora de l'aula en petit grup i els divendres és el dia de les activitats conjuntes (sortides per l'entorn, espectacles, contes, festes, participació de les famílies).

ESPAIS DE L'ESCOLA

Pensem i organitzem els diferents espais com a zones de propostes, que promouen la curiositat de l'infant i provoquen l'acció d'investigar, jugar i aprendre d'una manera autònoma amb la mirada, l'escolta i l'acompanyament de l'adult. Els infants poden moure's lliurement per l'espai i escollir aquelles activitats que més s'adeqüin al moment evolutiu en el qual es troben.

Espais educatius de l'escola: aules que permeten gaudir de tot el necessari (espai pel joc i canviador), menjador, dormitori, sala per activitats compartides, jardí, espai de llum i foscor, espai de moviment, espai creatiu i espai de contes.

L'EQUIP EDUCATIU

Dues escoles bressol amb un únic equip directiu i equip format per educadores i mestres en continua formació, que permet desenvolupar l'essència d'un mateix projecte educatiu.

COORDINACIÓ I RELACIÓ AMB ELS SERVEIS I ENTITATS DEL POBLE

Des de la nostra escola es promou i dinamitza la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar intentant aconseguir un centre educatiu de qualitat. A través de les sortides pel nostre entorn visitem diferents serveis i entitats del poble com ara la Biblioteca, el Pavelló d'esports, l'Ateneu, la Torre Desvern, l'Escola de Dansa, el CAP, les escoles d'educació infantil i primària, la Colla Gegantera, etc.

RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

A l'escola es valora, es prioritza i es promou la participació i col·laboració amb les famílies en el dia a dia. L'equip educatiu fomenta la comunicació a través del traspàs d'informació diària durant les entrades i sortides dels infants. Hi ha una participació activa de les famílies al Consell Escolar de Centre.

Dins l'organització de l'escola tenen presència les AFA (Associació de famílies d'alumnes) que mantenen una participació activa amb jornades, festes... L'escola ofereix un lloc de trobada per compartir experiències com l'espai “L'hora del cafè”. Disposem del nostre blog amb informació del centre, de les diferents propostes, articles d'interès, fotos, etc.

HORARI

De 08.30 a 17 h.

GRUPS D'INFANTS

Grups d'edat heterogenis.

Grup de nadons: una aula de 8 infants ubicada a l'escola bressol Trapelles.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Servei de menjador amb l'equip educatiu de l'escola, mitjançant un servei de càtering que ofereix menús adaptats a cada edat.

DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS


El casal d'estiu de l'Escola Bressol Municipal té el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes i del pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat.

Escola Bressol Trapelles

C/ Isidre Rossell i Gimbernat, 60
Tel. 972 49 24 52

Ensenyaments impartits:
Primer cicle d'educació infantil

Escola Bressol Gínjols

C/ Canigó, 5
Tel. 972 49 40 30

Ensenyaments impartits:

Primer cicle d'educació infantil.

Imatges

Llibret 2023/2024

Llibret del curs 2023-2024