LES ESCOLES BRESSOL

L'escola bressol municipal de Celrà és un servei educatiu per a nens i nenes de primera infància, a partir dels 6 mesos fins als 3 anys.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en el treball per ambients. Oferim diferents espais multisensorials, amb diverses propostes de joc. Espais rics i estimuladors, dissenyats per promoure la curiositat i l'interès de l'infant i provocar l'acció que els porti a investigar, jugar i aprendre d'una manera autònoma, sota la mirada, l'escolta i l'acompanyament de l'adult. Tot plegat, en un ambient de calma i respecte que facilita la relació i la comunicació.

EL NOSTRE EQUIP

El nostre equip està format per educadores especialitzades i en contínua formació. L'equip educatiu de l'escola bressol s'organitza en dos centres, Trapelles i Gínjols, i comparteix un sol equip directiu que permet desenvolupar a les dues escoles l'essència d'un mateix projecte educatiu.

ESTIL EDUCATIU

El nostre projecte educatiu es fonamenta en el treball per ambients i en un concepte d'infant capaç i autèntic protagonista del seu aprenentatge.

Oferim diferents espais multisensorials, amb diverses propostes de joc per tal que els nens i nenes puguin escollir lliurement on volen estar, què volen fer i amb quins materials volen crear el seu joc.

Espais rics i estimuladors, dissenyats per promoure la curiositat i l'interès de l'infant i provocar l'acció que els porti a investigar, jugar i aprendre d'una manera autònoma, sota la mirada, escolta i l'acompanyament de l'adult. Tot plegat, en un ambient de calma i respecte que facilita la relació i la comunicació.

NORMATIVA DE L'ESCOLA BRESSOL

Respecteu els horaris fixats per l'escola bressol. Es prega la màxima puntualitat tant a l'hora d'entrada com de sortida.

Per tenir un hàbit d'higiene correcte us demanem que els vostres fills o filles no entrin a l'escola menjant o portant begudes.

Tota la roba de l'infant que porteu a l'escola ha d'estar degudament marcada amb el nom i cognoms.

No ens responsabilitzem dels efectes personals que no estiguin marcats.

Es donarà dinar i/o berenar a tots els infants que estiguin atesos a l'escola en les franges horàries corresponents a cada àpat.

Aviseu a l'escola si l'infant no pogués assistir per algun motiu (vacances, malaltia, etc.).

No es lliurarà cap infant a una persona desconeguda sense autorització prèvia de la família.

Són motius de pèrdua de la plaça al centre:

- L'ocultació i/o falsificació de dades i/o documents.

- El no pagament de dues quotes consecutives de l'escola bressol no justificades.

- L'absència no justificada d'un infant en un període de 15 dies.

NORMES SANITÀRIES

Els nens i les nenes d'aquestes edats no tenen gaires defenses i s'encomanen les malalties fàcilment. Per disminuir el risc de contagi l'escola bressol, s'exigirà a les famílies l'atenció de les següents normes d'actuació, dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

No s'acceptarà l'entrada de cap infant o s'avisarà la família perquè el recullin de l'escola quan:

- Tingui aftes, fongs o llagues a la boca.

- Tingui vòmits acompanyats d'altres símptomes.

- Tingui diarrea (més de 2 caques desfetes).

- Tingui febre (38º) i/o manifesti malestar.

- Tingui tos bronquial persistent.

- Tingui erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l'informe del pediatre amb el diagnòstic que no són contagioses).

- Tingui polls (en aquest cas, no tornarà a l'escola fins que desapareguin totes les llémenes).

- Tingui conjuntivitis

- Pateixi de parasitosi intestinal (cucs i lambliasi).

- Presenti manca d'higiene.

Durada de l'aïllament per malaltia

Varicel·la: fins que les lesions s'assequin i les crostes caiguin.

Tos ferina: després dels vint-i-un dies de l'aparició o 8 dies després de l'inici de la medicació.

Galteres: quan hagi desaparegut la inflamació, més o menys als vuit o nou dies.

Hepatitis: fins que els resultats de l'anàlisi es normalitzin i es presenti el certificat mèdic corresponent.

Escarlatina: des de les primeres manifestacions fins que desaparegui la descamació cutània. (7 dies des de l'inici de la medicació).

Xarampió: vuit dies des de l'inici de l'erupció.

Rubèola: més o menys quatre o cinc dies després dels símptomes catarrals. En total, s'ha d'esperar uns vuit dies i s'ha de presentar el certificat mèdic corresponent.

Tuberculosi: fins que no es tingui l'informe del pediatre amb l'alta mèdica.

Conjuntivitis: mínim 4 dies des de la detecció i fins que no s'acabi el tractament. Cal informe del/la pediatre.

Lambliasi o cucs intestinals: fins que finalitzi el tractament.

Grip: cinc dies a partir de l'inici dels símptomes.

Refredat: fins tres dies després de l'aparició dels símptomes.

Polls: fins que els paràsits s'eliminin.

Mononucleosi infecciosa: fins que no es tingui l'informe del pediatre amb l'alta mèdica.

Febre (38º): L'infant no podrà entrar a l'escola durant el dia que se l'hagi recollit del centre amb febre ni l'endemà, encara que ja no en tingui.

Diarrea: L'infant no podrà entrar a l'escola durant el dia que se l'hagi recollit del centre amb diarrea (més de 2 caques desfetes) ni l'endemà, encara que ja no en tingui.

Altres consideracions mèdiques

L'escola podrà exigir a la família un informe mèdic que garanteixi que la malaltia de l'infant no és contagiosa i que pot assistir al centre amb normalitat.

L'escola podrà alertar les famílies en el cas de manca d'higiene, ungles sense tallar, etc.

L'equip de l'escola no administrarà cap tipus de medicació. En cas d'extrema necessitat, es valorarà individualment.

Els infants que no tolerin determinats aliments hauran d'aportar una certificació mèdica.

En cas d'accident o malaltia de l'infant, l'educador/a sempre avisarà la família o tutors/es. Si cal, es demanarà que el vinguin a recollir.

Si l'infant necessita una atenció que no li pot dispensar l'escola, l'educador/a trucarà a l'ambulància per tal que sigui traslladat a un centre mèdic amb la màxima rapidesa i n'informarà degudament la família.

CALENDARI ESCOLAR

El curs escolar comença el dimecres 12 de setembre de 2018 i acabarà el divendres 28 de juny de 2019.

Durant el mes de juliol s'ofereix el Casalet d'estiu i sempre que sigui possible, s'organitzarà per a tots els infants en un sol centre. La data de finalització del Casalet està pendent de concretar.

Dies festius i vacances escolars

12 d'octubre: Festa nacional

29 d'octubre: Festa local

1 de novembre: Festa nacional

2 de novembre: dia de lliure disposició

6 de desembre: Festa nacional

7 de desembre: dia de lliure disposició

Del 24 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): Nadal

1 de març: dia de lliure disposició

Del 15 al 22 d'abril: (ambdós inclosos): Setmana Santa

1 de maig: Festa nacional

6 de maig: Festa local

HORARIS

Els horaris d'entrada són de 8.30 h a 9.30 h al matí i de 14.30 h a 15.30 h a la tarda.

Els horaris de recollida dels infants són els següents:

Entre 11.45 i 12 h els infants que no es queden a dinar.

Entre 12.30 i 12.45 h els infants que dinen a l'escola però no es queden a fer migdiada.

Entre 14.30 i 15.30 h els infants que no es queden a la tarda

Entre 16.30 i 17.15 h a la tarda.

Durant el període d'adaptació els horaris es flexibilitzaran previ acord entre l'educador/a i la família.

QUÈ CAL PORTAR

- Una motxilla (fàcil d'obrir i tancar pel mateix infant).

- Tres fotos carnet i una foto mida 10x15

- Una muda de roba completa (jersei, pantalons, mitjons, calcetes i calçotets) degudament marcada, que deixarem a dins de la motxilla.

- Un got

- Un paquet de tovalloletes humides (en demanarem més quan s'acabin)

- Una caixa de mocadors de paper

- Un paquet de bosses de plàstic transparent de mida 25x30 (només els infants matriculats per primera vegada a l'escola)

- Un paquet de 100 guants de làtex/vinil transparents (Tots els infants. En demanarem més quan s'acabin).

- Un paquet de bolquers (en demanarem més quan s'acabin).

- Una jaqueta per al pati: que sigui còmoda, tipus xandall i amb cremallera.

- Un coixí, colors neutres, de 40x40 cm

És important que els/les alumnes vagin vestits de manera còmoda, amb la roba a la seva mida, fàcil de posar i treure que permeti moure's amb llibertat. Recomanem no portar ni tirants elàstics, ni petos ni cinturó, ni calçat amb cordons.


QUÈ CAL PORTAR SI L'INFANT ES QUEDA A DINAR I A DORMIR

- Nivell educatiu 1-2 anys: Un pitet amb coll de goma, marcat amb el nom, per dinar i un altre per berenar si es queden a fer els àpats a l'escola.

- Nivell educatiu 2-3 anys: Un tovalló de roba , marcat amb el nom, per dinar i un altre per berenar si es queden a fer els àpats a l'escola.

- Un xumet amb una caixa o bosseta per guardar-lo (marcat amb el nom i cognoms) i complements per dormir si els necessiten.

- Un llençol per abrigar-se (marcat amb nom i cognoms).

- Un llençol de sota amb gomes, mida llitet petit també marcat amb el nom (només els infants que van a l'escola bressol Gínjols).

- Els llençols, el xumet i complements, han d'anar ds un sarronet de roba que us tornarem cada divendres per rentar, i que tornareu el dilluns. Cal que aquest sarronet estigui marcat amb el nom de l'infant, de forma ben visible.

ADAPTACIÓ

Quan l'infant arriba per primera vegada al centre, l'adaptació és el primer pas per establir un vincle entre l'escola i la família. Aquest període d'adaptació té unes característiques especials i representa un esforç per a tots plegats. És molt important que tots visquem aquest procés amb la màxima seguretat i confiança.

Per facilitar l'adaptació:

- Seguirem un horari específic que de manera progressiva i d'acord amb les educadores s'anirà ampliant.

- Atendrem molt acuradament les individualitats dels infants

- Oferirem horari flexible amb la finalitat d'adequar-lo a les diferents situacions familiars.

- Establirem una comunicació fluida amb les famílies per informar-les del procés d'adaptació.

- Crearem a l'estança l'ambient que doni seguretat.

Us recomanem:

- Abans de començar, seguir els mateixos horaris d'alimentació i descans que l'escola.

- No enganyar l'infant i explicar-li la nova situació amb raonaments senzills.

- Fer un horari curt durant els primers dies (els tres primers dies l'infant només podrà venir màxim una hora, llavors s'anirà pactant l'horari amb l'educadora).

- L'assistència del nen/a ha de ser continuada; això l'ajudarà a fer l'adaptació més fàcil.

- L'acomiadament ha de ser breu i no d'amagat. Els infants han d'entendre que ara li dieu “adéu” però més tard el vindreu a buscar.

- Ser puntual a l'hora de recollir-lo a la sortida.

- Fer els mínims canvis possibles a casa.

AULA DE NADONS

L'aula de nadons s'obrirà a l'escola bressol Trapelles amb un total de 8 places per infants a partir dels 6 mesos d'edat. Aquesta aula estarà totalment adaptada i disposarà de diferents espais: canviador, espai biberoneria, espai de descans i espai pels àpats.

Pel que fa a la part pedagògica, la nostra aula de nadons està configurada de manera que els infants tinguin completa llibertat per moure's, seguint la filosofia d'Emmi Pikler. Al sentir-se lliures, els infants es mostren actius, interessats en el seu joc i van desenvolupant les successives habilitats motores a través de la seva pròpia acció i en els moments que ells trien. A nosaltres ens correspon assegurar les condicions per a una motricitat lliure sense forçar el desenvolupament.

L'aula de nadons ofereix un ambient càlid, estimulant i afectiu en el qual els nens i nenes creixeran junts, cadascú al seu ritme. Aquestes experiències seran els fonaments d'uns valors d'amistat, respecte, estima, socialització… En definitiva, un tresor.

RELACIÓ ENTRE LA FAMÍLIA I L'ESCOLA

Entenem l'educació dels infants com una responsabilitat compartida de la comunitat educativa i, per tant, valorem, prioritzem i facilitem la participació i col·laboració de les famílies en la vida de l'escola.

Fomentem la comunicació mitjançant:

- El traspàs d'informació diària durant les entrades i sortides dels infants al centre.

- Entrevistes personals en començar i durant el curs, i sempre que calguin (a petició de la família i/o de l'educador/a).

- Reunions informatives per a pares i mares.

- Dins l'organigrama de l'escola hi ha les AMIPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) amb qui mantenim una estreta relació.

- Obrim el nostre centre a les famílies perquè puguin venir i participar en festes populars, activitats conjuntes i altres propostes.

- Representació del sector de les famílies en el Consell Escolar de Centre.

- Disposem d'un blog perquè les famílies puguin tenir informació del dia a dia del centre, de les diferents propostes, llegir articles d'interès, veure fotos.

AMIPA

Totes les famílies teniu la possibilitat de formar part de l'Associació de Mares i Pares (AMIPA), que fa una tasca molt important en el centre. L'objectiu de l'associació és el de contribuir en la qualitat educativa de les escoles i complementa la funció del centre organitzant diferents actes, activitats i festes en coordinació amb la direcció de l'escola.

A més a més, són membres del Consell Escolar de Centre i Consell Escolar Municipal, desenvolupant la funció de representació del sector de les famílies dins la comunitat educativa.

Per tal que l'AMIPA pugui realitzar les seves funcions, és important que les famílies se'n facin sòcies i participin activament en l'organització d'activitats per infants i famílies.

QUOTES DEL SERVEI

Quota mensual: 150,00 €*

Assegurança escolar anys: 13,00 €

Matrícula (pels 2 cursos): 96,00 €

Menjador diari fix. (a partir de 10 u): 6,80 €

Menjador diari esporàdic (fins a 9 u): 7,80 €

Dinar infants lactants (exclusivament llet): 3 € **

Berenar diari fix. (a partir de 10 u): 1,55 €

Berenar diari esporàdic (fins a 9 u): 1,84 €

Berenar lactants (exclusivament llet): 0,90 €**

*L'import de la quota és provisional, pendent de confirmar el finançament de la Diputació de Girona per al funcionament de les escoles bressol municipals pel curs 2018-2019. Aquest import pot ser revisat al llarg del curs. Si es dóna el cas, s'informarà oportunament.

**El servei de menjador de dinar i berenar de lactants inclou l'atenció durant l'alimentació, els hàbits d'higiene i el descans per part del personal propi de l'escola bressol. El servei no inclou la llet que els infants consumeixen, ja que serà cada família la que portarà la seva llet segons les seves preferències.

El cobrament de les mensualitats es farà mitjançant domiciliació bancària que es farà efectiva durant els cinc primers dies de cada mes.

Conjuntament amb el rebut de la quota setembre es cobra l'import l'assegurança escolar anual obligatòria.

Les quotes són mensuals, de setembre a juny, ambdós inclosos. Aquestes no seran fraccionades en funció ni d'horari reduït, ni de dies d'utilització.

Per formalitzar la baixa del servei cal omplir el formulari corresponent, lliurar-lo a l'ajuntament abans de l'últim dia de mes i tindrà efectes a partir del mes següent al registre de la sol·licitud.

Excepcionalment, es reservarà la plaça d'un infant i es deixarà de cobrar la quota mensual sempre que l'infant no pugui assistir al centre educatiu per causes mèdiques degudament justificades, durant un període mínim d'un mes natural i un període màxim de dos mesos naturals. L'absència haurà de ser justificada mitjançant un informe mèdic que recomani la no assistència a l'escola bressol durant el període sol·licitat.

S'haurà de formalitzar la sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament de Celrà abans del dia 1 del mes en què s'hagi de causar l'absència.

L'import del servei de menjador s'abonarà per mesos vençuts, un cop prestat el servei i segons els dies d'assistència al menjador.

Cal avisar sempre abans de 2/4 de 10 del matí si l'infant no es queda a dinar o berenar. Si no és així, es demanarà i es cobrarà el dinar o berenar d'aquell dia.

Si l'infant es troba a l'escola a l'hora de berenar, serà obligatori que utilitzi el servei de càtering de berenar de l'escola.

Escola Bressol Trapelles

C/ Germans Sàbat, 60
Tel. 972 49 24 52

Ensenyaments impartits:
-Primer cicle d'educació infantil.

Escola Bressol Gínjols

C/ Canigó, 5
Tel. 972 49 40 30

Ensenyaments impartits:

- Primer cicle d'educació infantil.