El Centre d'Atenció Primària (CAP) és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora. A Celrà el Centre d'Atenció Primària ofereix els serveis següents:

- Equip d'Atenció Primària: És el conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà, preparat per oferir una atenció integral que inclou l'atenció i la promoció de la salut i l’educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties i l’orientació en l’assistència social.

- Servei d'Atenció Continuada de l'Equip d'Atenció Primària de Celrà: És un dels àmbits assistencials coberts pel sistema sanitari públic. L'atenció d'urgència es duu a terme pels dispositius de l'atenció primària i hospitalària. Si teniu una urgència, fora de l’horari de funcionament del vostre centre podeu anar als diferents Punts d’Atenció Continuada, que atenen les urgències d’Atenció Primària en horari nocturn i festiu.

Per a més informació visiteu la web següent: http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/primaria/268.

 

CAP de Celrà

Ctra. de Juià, 135.

Tel. 972 49 25 00

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h.

Urgències:

- De dilluns a divendres de 15 a 20 h.

- Dissabte i diumenge de 8 a 20 h.