A principis de 2012 l'Ajuntament de Celrà va iniciar el procés per fer un canvi en el model de recollida de residus del municipi i millorar la recollida selectiva. Fins llavors només separàvem el 30% dels residus que generem, malgrat que el 90% són materials que es podrien reciclar si els separéssim correctament.

És per aquest motiu que, després d'haver valorat diferents models de recollida i d'haver dut a terme un procés informatiu amb la ciutadania, es va iniciar la recollida porta a porta, que es porta a terme conjuntament amb un centre especial de treball de Celrà, Tirgi.

QUÈ ÉS EL PORTA A PORTA?

Cada dia podeu deixar el vostre cubell davant del vostre portal amb els residus que toqui treure segons el calendari preestablert, excepte el vidre, que heu de portar al contenidor del carrer.

QUINES MILLORES COMPORTA?

• Incrementem la recollida selectiva fins al 80%.
• Estalviem costos d'entrada de residus a l'abocador i així evitem futurs increments de la taxa d'escombraries.
• Eliminem els contenidors del carrer i guanyem espai públic.
• Evitem haver-nos de desplaçar fins als contenidors.

La recollida porta a porta va començar el 26 d'abril de 2013.

Per facilitar la recollida de residus especials destinats a la deixalleria, el Porta a porta una minideixalleria mòbil al nostre municipi. Aquesta s'instal·la cada dia en punt diferent del poble, de manera rotativa, de dilluns a divendres.

Per a més informació visiteu el web del Porta a porta.

Porta a porta

De dilluns a dissabte el servei Porta a porta fa la recollida de residus de manera selectiva. Segons el dia, es recull un tipus de residu o un altre.

- Els dilluns, dijous i dissabte es recull la fracció orgànica.

- Els dimarts i divendres, els envasos.

- Els dimecres, el paper i cartró o la resta, de manera alternada.

Minideixalleria

Horari:

- De dilluns a dijous de 8 a 17 h.

- Divendres de 8 a 13 h.

On es pot trobar?

- Dilluns: Plaça de l'Ateneu.

- Dimarts: Al polígon residencial, a la zona verda entre el carrer Just Puig i el carrer Canigó.

- Dimecres: Al final del carrer Isidre Rossell i Gimbernat, encreuament amb el carrer Cabanya.

- Dijous: Principi del carrer Cabanya, venint de Girona.

- Divendres: L'últim dia el punt de recollida és a la zona del mercat municipal, tocant a la carretera de Juià.