Deixalleria de Celrà

Adreça: Carrer Espinau (zona industrial).
Telèfon: 972 49 34 84.
Horari:

- Matins de dimarts i dijous, de 9 a 13 h, amb mercat de 2a mà.
- Tardes de dilluns a divendres, de 15 a 19 h.
- Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h.

 

La deixalleria comarcal de Celrà és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels elements que no es poden dipositar en els contenidors habituals (residus i trastos vells). Es de caràcter gratuït per a tots els ciutadans.

Què es fa amb els residus portats a la deixalleria?

Molts materials van a parar a instal·lacions on es reciclen i són transformats altra vegada en matèria primera. Alguns materials rebran un tractament específic per reduir la seva toxicitat.

Perquè el nostre entorn sigui el més adient per a tothom cal que tots utilitzem aquest espai per portar tots els trastos vells que tinguem. D'aquesta manera volem informar que les persones que no utilitzin la deixalleria per portar els seus trastos, podran ser sancionades.

A la deixalleria hi podem dur:

Residus especials, tòxics i perillosos: Pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, esprais, cosmètics, etc.
Residus reciclables: Vidre, paper-cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
Residus voluminosos: Mobles i electrodomèstics vells.
Altres residus: Fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Sobre la tipologia i la quantitat de residus admesos, consulteu el Reglament comarcal d'ús de les deixalleries.

Per a l'aportació de residus per sobre del límit quantitatiu gratuït establert, consulteu l'ordenança reguladora dels preus públics per a la utilització del servei de deixalleria.

Sol·licitud d'alta d'usuaris comercials al servei de deixalleries
Sol·licitud de reutilització de residus

La deixalleria de Celrà també disposa d'una àrea d'emergència situada al costat de la mateixa deixalleria que disposa de contenidors per a utilitzar en casos d'emergència. Aquesta àrea està vigilada amb càmera per evitar abocaments incontrolats.